Cứ đến 23/01 dương lịch

Cứ đến 23/01 dương lịch. VTK BỌP kỉ niệm ngày sinh nhật. Các hình ảnh thu nhập hơi muộn nay mới đăng. Mong các thành viên cứ hội đàm. Trình độ khôi phục ảnh chỉ có vậy thôi nhé. Lưu ý gí vào ảnh nó sẽ hiện hình ra 04 ảnh.


Facebook: https://www.facebook.com/ktsnds

One thought on “Cứ đến 23/01 dương lịch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *