Người vừa làm đường bằng đổ bê tông xong Wivaco lại đến cắt đường để lắp đặt ống cấp nước(người làm…

Người vừa làm đường bằng đổ bê tông xong Wivaco lại đến cắt đường để lắp đặt ống cấp nước(người làm có người đến phá). Tại Sao không làm hào cấp từ đầu để đồng bộ các loại cấp, ống… Đi chung, trên tuyến? Không phải ” người này làm, kể khác đến phá ” như nay. Mần kiểu chắp vá này mới có tiền đút túi quần chăng…?


Facebook: https://www.facebook.com/ktsnds

10 thoughts on “Người vừa làm đường bằng đổ bê tông xong Wivaco lại đến cắt đường để lắp đặt ống cấp nước(người làm…”

  1. Phải làm thế để lu lèn kỹ lớp nền và kết cấu mongbên dưới. Nếu làm hào chờ thì nhiều tiền hơn.

  2. Nhận ra Gia Tân trong ảnh 7 người .Nhưng sao đưa tin kỷ niệm 40 năm ngày ký HĐ hôn nhân với cái làm hạ tầng ?

  3. Việt Nam mình hiện nay giống như cái vòng lẩn quẩn xây rồi đào cứ vậy từ năm này sang năm khác. Ở Sài Gòn lót gạch bê tông mắc tiền cũng chung số phận. Thử hỏi như vậy thì ngân sách nào chịu nỗi !

  4. Sáng nay ngày 2/2/2018 đi khám bệnh nó đào đường từ lúc nào ấy toàn bùn như cao su cứ phập phồng, tắc đường dã man luôn. Tết đến nơi rồi nó vưỡn cứ đào dân tình cực khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *