Sống với hiện tại là sống có trách nhiệm với bản thân

Sống với hiện tại là sống có trách nhiệm với bản thân. Tương lai vô định, không ai đoán trước được.
Bạn định thế này có/nhiều khi nó ra thế khác.
Có cái hoạch định được có cái không. Cái nào không được cứ để gió cuốn đi, rốt cuộc nó sẽ tới nơi nó phải đến.


Facebook: https://www.facebook.com/truongdien.tienphong

3 thoughts on “Sống với hiện tại là sống có trách nhiệm với bản thân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *