DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN ĐƯỢC HƯỞNG DỊCH VỤ Y TẾ MỸ

DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN ĐƯỢC HƯỞNG DỊCH VỤ Y TẾ MỸ.
Chi phí trung bình điều trị rối loạn nhịp bằng triệt đốt qua catheter tại Hoa Kì là 76.000 $/bệnh nhi vào năm 2009, và đến nay thì còn tăng lên nhiều vào khoảng >100.000$/bệnh nhi.


Facebook: https://www.facebook.com/BS.TIM.MACH.NHI

10 thoughts on “DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN ĐƯỢC HƯỞNG DỊCH VỤ Y TẾ MỸ”

  1. Thu nhập mỹ gấp 30lan Việt Nam!.nếu đại ca thu nhập 1 tháng 15c thì ở mỹ gấp 30lanz.nên ở Việt Nam! Dịch vụ tương ứng với thu nhập thui. Ko phải của mỹ đắt. Ko phải của Việt Nam! Rẻ

  2. Cái hay lớn nhất của bọn Mỹ là chi phi y tế thay đổi theo lạm phát. Ở Việt Nam, lạm phát có thể 2 con số nhưng chi phí Y Tế luôn được giữ cố định để ổn định tình hình.

  3. Cứu sống và khỏe với giá 2 tỷ còn hơn một ca não úng thủy tới 3-7 tỷ nhưng không thể tự lo được tới lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *