Mấy ae Đà Nẵng cho em hỏi chút

Mấy ae Đà Nẵng cho em hỏi chút
Con xe này cua em vận chuyển đồ thi có vào dc trong thành phố Đà Nẵng k
Vi dụ nhu cocobay hoặc full man ý
Các bác chi giáo cho em vs Ak
K phi vào no phạt cho bỏ mẹ
Cảm on ae
Ps Đà thanh ngay quay lại


Facebook: https://www.facebook.com/DaiSu.Dass.audio

3 thoughts on “Mấy ae Đà Nẵng cho em hỏi chút”

    1. vào thì chắc phải làm việc vs bên tổ chức ý a, đợt e làm cho bia SG ở ĐN cũng toàn tải 8 tấn chở đồ vào mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *