“Chiếc cúp đó cũng chỉ là món quà mà các em muốn dành tặng người hâm mộ và đất nước

“Chiếc cúp đó cũng chỉ là món quà mà các em muốn dành tặng người hâm mộ và đất nước. Vậy thì chúng tôi không cần nó nữa!
Chúng tôi cần các em. Mỗi người chính là một chiếc cup. Về đây nhanh đi, chúng tôi sẽ đón chào các em như những chiến binh vô địch”.


Facebook: https://www.facebook.com/mrsonshop.vn

One thought on ““Chiếc cúp đó cũng chỉ là món quà mà các em muốn dành tặng người hâm mộ và đất nước”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *