Giữa đại dương ta chỉ là giọt nước

Giữa đại dương ta chỉ là giọt nước.
Phải ý thức được việc mình đang nhỏ bé thế nào thì mới mong có cách làm ta lớn hơn được. Không phải làm được chút việc đã nghĩ ta ngon rồi, hơn người rồi, như thế sẽ mãi nhỏ bé thôi.


Facebook: https://www.facebook.com/thao.shophoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *