KHI TẤT CẢ CÙNG CHUNG MỘT LÝ TƯỞNG, Khi tất cả cùng chung một lý tưởng thì chỉ có sự vui mừng được lan tỏa, tình…

KHI TẤT CẢ CÙNG CHUNG MỘT LÝ TƯỞNG
Khi tất cả cùng chung một lý tưởng thì chỉ có sự vui mừng được lan tỏa, tình yêu thương được thăng hoa. Ngày nào con người chưa nhận ra lý tưởng chung cao quý nhất của cuộc đời này thì sự vui mừng chỉ là khoảnh khắc, tình yêu thương chỉ là nhất thời. Xin cảm ơn U23 Việt Nam đã mang người Việt khắp bốn bể năm châu xích lại gần nhau hơn để mọi người được sống trong những thời khắc lịch sử của sự vui mừng và tình yêu thương.
Xin cảm ơn tất cả !


Facebook: https://www.facebook.com/tran.minh.trung.khoa.hoc.phong.thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *