Bạn có biết thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là gì không?

Đối với mỗi phát minh và sáng chế ra bất kỳ sản phẩm, máy móc thiết bị nào hay thậm chí là những phần mềm điện tử thì người đã dày công nghiên cứu và bỏ nhiều thời gian để có được nó cần phải thực hiện đánh dấu chủ quyền bằng việc đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên có vẻ như không phải ai cũng nắm được thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và đó sẽ là những điều được giới thiệu ở bài viết dưới đây.

Quyền tác giả là gì?
Thực tế thì cũng có khá nhiều người nắm được thông tin này rồi vì thế cho nên chúng tôi cũng không cần thiết phải đề cập quá nhiều cho bạn đọc. Về cơ bản thì khái niệm quyền tác giả cũng không quá khó hiểu mà chỉ đơn thuần chính là quyền mà khi bạn đăng ký với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ có thể là hữu hình hoặc vô hình thì bạn sẽ nhận được sự bảo hộ từ phía nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan có thẩm quyền bởi vậy cho nên không ai có quyền được sử dụng nếu chưa nhận được sự cho phép của bạn.
Như vậy thì đăng ký bản quyền tác giả đồng nghĩa với việc người sáng tạo thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và trong trường hợp này được biết đến là cơ quan cục sở hữu trí tuệ. Hành động này sẽ bảo vệ sở hữu của bạn đối với điều mà bạn đã đăng ký và nó chống lai tuyệt đối những hành vi có dấu hiệu sử dụng một cách trái phép đối với các tác phẩm dù là dưới hình thức nào đi chăng nữa. Đây cũng nhằm để chứng nhận cho sự thông minh sáng tạo của con người và các tác giả sẽ được trao những phần thường xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra.
 
Thủ tục đăng ký
Thủ tục chỉ có thể được thực hiện khi bạn đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho đối tượng mà bạn thực hiện đăng ký. Hơn nữa, bạn cũng chỉ có thể thực hiện chuẩn bị những tài liệu này khi đã đảm bảo đáp ứng những điều kiện cho phép thực hiện đăng ký bản quyền tác giả.
Các tài liệu cần chuẩn bị bao gồm những giấy tờ mô tả tác phẩm, CD phần mềm tác phẩm, giấy chứng nhận và cam đoan sở hữu tác phẩm mà người thực hiện đăng ký sẽ cam đoan, giấy tờ cá nhân và một số giấy tờ khác nữa.
Cách tốt nhất để có thể thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đó là bạn nên nhờ tới sự hỗ trợ của một đơn vị nào đó cung cấp các dịch vụ tư vấn trên thị trường vì hiện có khá nhiều các dịch vụ hỗ trợ thực hiện hộ nhu cầu này.