LỜI THỊ PHI KHÔNG Ở NƠI NGƯỜI TRÍ TUỆ – XIN ĐỪNG LẤY CHUYỆN LÀM QUÀ !, Người xưa có câu “Luận bàn cần có trí…

LỜI THỊ PHI KHÔNG Ở NƠI NGƯỜI TRÍ TUỆ – XIN ĐỪNG LẤY CHUYỆN LÀM QUÀ !
Người xưa có câu “Luận bàn cần có trí tuệ”; con người cần cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không nên nói, không nói a dua theo người khác về những điều bạn không biết bởi hậu quả của những tin đồn là hoàn toàn không thể lường trước được.


Facebook: https://www.facebook.com/tran.minh.trung.khoa.hoc.phong.thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *