SỐNG Ỷ LẠI

SỐNG Ỷ LẠI, DỰA DẪM LÀ CĂN BỆNH HIỂM NGHÈO
Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau, nên khi gặp duyên phù hợp nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân! Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh thượng đế, đủ quyền năng ban phước giáng họa?


Facebook: https://www.facebook.com/tran.minh.trung.khoa.hoc.phong.thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *