CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP & VẬN MỆNH 14-12-2017, Lại có thêm những hạt mầm mới và khởi đầu mới trên con đường phụng…

CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP & VẬN MỆNH 14-12-2017
Lại có thêm những hạt mầm mới và khởi đầu mới trên con đường phụng sự và lan tỏa. Chân thành cảm ơn tấm lòng của toàn thể ace học viên. Cảm ơn Viện Đào Tạo Bách Khoa. Cảm ơn những bậc thầy đáng kính và xin cảm ơn tất cả !


Facebook: https://www.facebook.com/tran.minh.trung.khoa.hoc.phong.thuy

One thought on “CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP & VẬN MỆNH 14-12-2017, Lại có thêm những hạt mầm mới và khởi đầu mới trên con đường phụng…”

    1. Cảm ơn Thiện, anh em chúng ta từ từ cũng sẽ bước trên con đường này thôi…a liều nên đi trước dò đường…hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *