Lúc nào cũng tự nhủ luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để xử lí mọi việc cho đúng đắn

Lúc nào cũng tự nhủ luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để xử lí mọi việc cho đúng đắn.
Hôm nay có buồn thì ngày mai cũng nguôi, buồn ít thì hôm sau cũng như chưa có gì, buồn nhiều thì cũng tự an ủi mình 2 3 ngày cũng hết.
Trong cuộc sống và trên con đường này biết là sẽ còn rất nhiều áp lực nhưng chỉ hy vọng sau tất cả mọi thứ sẽ ổn, sẽ luôn có nhưng người yêu thương mình bên cạnh!
Đúng là một lời nói thì có thể khiến người ta buồn, nhưng nhiều lời nói thì đôi khi có thể giết chết một con người.


Facebook: https://www.facebook.com/ola.nguyen.1

One thought on “Lúc nào cũng tự nhủ luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để xử lí mọi việc cho đúng đắn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *