Tối qua , quá vui ! Khán giả đã tới rất đông

Tối qua , quá vui ! Khán giả đã tới rất đông . Vé sold out .Những tràng pháo tay nồng nhiệt ,Hầu hết đã ở đến cuối chương trình . Đêm nhạc thử nghiệm mới KHI ÂM NHẠC KỂ CHUYỆN ở Link Musik đã thành công ngoài dự liệu của anh chàng đề xướng ct .Thi Vu . Chúc mừng các em . Thi Vu , Loi An, Võ Hoàng Vinh chắc rất vui , hết lo lắng rồi hén … Ta lại lên lịch cho chương trình tới thôi…hihi… 🙂
Áo Quynh Nhu Nguyen . Tóc Nguyen Vu Thinh. Photo Tam Phan .


Facebook: https://www.facebook.com/nhat.hanew

25 thoughts on “Tối qua , quá vui ! Khán giả đã tới rất đông”

  1. Xinh đẹp và kiểu cách ! Thì ra là đang ở Sài Gòn … hát hay nữa là đủ bộ …
    Chúc nhật Hạ vui vẻ và thành công nhé !

  2. Hạ ơi , hát hay mà lại phiêu hay nữa ! Nhìn Hạ đẹp quá ! Em thích kiểu Tóc of Hạ , Hạ bận Áo dạ hội đẹp quá !!!….

    1. Nhat Ha I say it like it is, I don’t conform to any and no one controls me on how I sing or perform when I get on stage, thank God for Facebook & YouTube

  3. Dt-20-DECEMBER -2017 Hello Friends & Family’s !!! Good Morning And Have A Beautiful & Lovely WEDNESDAY !! . होम गणपते नमः II. Mis…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *