Dạ con xin cám ơn ông thần Facebook đã rao giúp con nguyện vọng sở hữu tờ tạp chí hay ho này

Dạ con xin cám ơn ông thần Facebook đã rao giúp con nguyện vọng sở hữu tờ tạp chí hay ho này.
Con cũng xin cám ơn 4 (bằng chữ: bốn) người nào đó nhờ đọc Facebook mà gởi cho con tờ tạp chí hay ho này. Con đã rất ngoan đi tặng lại 3 (bằng chữ: ba) tờ cho những người cần đến.
Con cũng xin cám ơn già làng Nguyên Ngọc không những vét những cuốn sách cuối cùng để tặng cho con, mà còn đồng ý để anh Thế Hùng Nguyễn tặng luôn cục gỗ hoá thạch quý giá để con về để trên bàn cho thêm phần rừng núi.
Xin trân trọng cong người cám ơn.
P.S: Mày thấy người tốt có khác hơm, Trâm Anh K?


Facebook: https://www.facebook.com/tramanh.k

2 thoughts on “Dạ con xin cám ơn ông thần Facebook đã rao giúp con nguyện vọng sở hữu tờ tạp chí hay ho này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *