Nhận thấy đây là một bài viết hay và hữu dụng của anh Lương Hà, mình đã xin phép anh để chia sẻ cho mọi người

Nhận thấy đây là một bài viết hay và hữu dụng của anh Lương Hà, mình đã xin phép anh để chia sẻ cho mọi người.
Mong mọi người dành chút thời giờ đọc, để: gieo hột giống tốt, bứng hột giống xấu ra khỏi trí óc, khỏi tim mình nha cả nhà ơi❣️
Em cám ơn anh Hà


Facebook: https://www.facebook.com/thuytiennguyen1279

One thought on “Nhận thấy đây là một bài viết hay và hữu dụng của anh Lương Hà, mình đã xin phép anh để chia sẻ cho mọi người”

    1. Dạ, có hiểu mới có thương anh Vo Nguyen Huy héng❣️
      Chủ nhựt 27 tây tháng này các Thầy Cô trên Làng sẽ xuống làm Lễ Vu Lan ở chùa Việt tên là Cảnh Phước tại Băng Cốc, anh Huy sắp xếp được qua chơi ngheng anh ơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *