Là một doanh nghiệp nhỏ xíu xìu xìu, muốn được một cuộc hẹn với 1 chủ doanh nghiệp khá đâu có đơn giản

Là một doanh nghiệp nhỏ xíu xìu xìu, muốn được một cuộc hẹn với 1 chủ doanh nghiệp khá đâu có đơn giản.
Là một người mong muốn được học để nâng cao kiến thức và kỹ năng mà khoản phí phải đóng cho các khoá học chất lượng thật sự liệu có đủ khả năng trả
?????????
!!!!!!!!!!!!!!!
Vậy mà ở đây tôi luôn có thể gặp được hơn 30 chủ doanh nghiệp bất kì khí nào tôi cần họ, và luôn được học thêm những kỹ năng mới khiến tôi bất ngờ.
Saigon Chapter – Nơi gắn kết phát triển
Networking – Get Burning


Facebook: https://www.facebook.com/vantoanvuht

3 thoughts on “Là một doanh nghiệp nhỏ xíu xìu xìu, muốn được một cuộc hẹn với 1 chủ doanh nghiệp khá đâu có đơn giản”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *