Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng của đời người, Chỉ cần luôn tin tưởng nhau, luôn nắm chặt tay nhau và là chỗ…

Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng của đời người
Chỉ cần luôn tin tưởng nhau, luôn nắm chặt tay nhau và là chỗ dựa, là nơi để về khi ta cô đơn, mệt mỏi nhất… thì đó chính là gia đình.
Mừng ngày gia đình Việt Nam 28.6.2017
#myfamily #thebest #forlife


Facebook: https://www.facebook.com/mrsonshop.vn

2 thoughts on “Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng của đời người, Chỉ cần luôn tin tưởng nhau, luôn nắm chặt tay nhau và là chỗ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *