Gặp gỡ cũng là tùy duyên

Gặp gỡ cũng là tùy duyên. Hôm nay mắn được mời tham dự lễ ra mắt cuốn sách VÙNG CÁCH LY tác giả người Ý là đại sứ của Ý tại VN và là bạn của TS Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Thaihabooks người đã có rất nhiều bài viết về sức khỏe giúp cộng đồng có thêm nhiều kiến thức để tự bảo vệ SK của mình.


Facebook: https://www.facebook.com/tuyet.tranthibach.73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *