BỚT HƠN THUA ĐỂ HẠNH PHÚC ĐẾN GẦN TA HƠN, Trong xã hội ngày nay, người ta thường cho rằng những người không biết…

BỚT HƠN THUA ĐỂ HẠNH PHÚC ĐẾN GẦN TA HƠN
Trong xã hội ngày nay, người ta thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất thì là người ngốc, si đần. Nhưng người xưa tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có, tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn, bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn.


Facebook: https://www.facebook.com/tran.minh.trung.khoa.hoc.phong.thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *