Được và mất trong việc đầu tư thu hút nước ngoài vào bệnh viện P2

“Có thu nhập cao với người có thu nhập thấp vì chúng ta đang chấp nhận sự chi phối của quy luật thị truờng. Tuy vậy, sự hiện diện của hai hệ thống bệnh viện “giàu” và “nghèo" tất yếu sẽ làm phát sinh một loại tâm lý xã hội về sự phân hóa. Nếu trong tương lai gần: độ chênh lệch giữa hai hệ thống bệnh viện đó càng lớn thì tâm lý xã hội sẽ càng mở rộng. Mà chúng ta đều biết rằng yếu tố tâm lý xã hội có tầm quan trọng như thế nào đối với nhận thức của người dân về bộ mặt xã hội, thậm chí về bản chất của chế độ. Cũng rất có thể, chúng ta sẽ phải chấp nhận sự tổn tại của tâm lý có để đạt được những hiệu quả kinh tế lớn hơn. Theo chúng tôi, đó đang và sẽ là những luận cứ có tính khoa học mà ngành y tế cần tham kháo đến những vấn đề thu hút ĐTNN vào hệ thống bệnh viện như thế nào để nhân giữ được nhận thức tương đối ổn định về quan niệm phúc lợi xã hội, Xuất phát từ kinh nghiệm rất nhiều dự án ĐTNN khác, một hệ quả tất yếu ở ngành y tế sẽ phải gánh chịu trong vực ĐTNN vào bệnh viện là sẽ ‘ không ít bác sĩ giỏi của Việt Nam chuyển qua làm việc trong các bệnh ĐTNN. Đối với hệ quả này, đã nhiều lần người ta gọi một cách tuợng trung là nạn "chảy máu chất xám”.

 
Theo chúng tôi dược biết hiện nay ở Việt Nam số lượng y bác sĩ khá nhiều nhưng số người có chuyên môn cao vẫn chưa nhiều. Trong khi đó, chế độ thu nhập tại các bệnh viện Nhà nước lại chưa được cải thiện rõ rệt. Ngành y tế sẽ xây dựng đối sách nào để giữ ở lại các bác sĩ giỏi của mình trong sự cuốn hút mãnh liệt của làn sóng thu nhập cao gấp 10-20 lần trong các bệnh viện ĐTNN?
 
Hơn nữa, khi xuất hiện mô hình bệnh viện ĐTNN tất yếu đi kèm với yếu tố cạnh tranh theo đúng quy luật cạnh tranh của thị truờng. Ở đây, việc cạnh tranh ngoài một số mặt như cải tiến thiết bị y tế, thái độ phục vụ tại các bệnh viện Nhà nước (nhưng hiệu quả của những mặt này sẽ không đáng kể do phụ thuộc vào ngân sách hạn hẹp), sẽ xuất hiện việc cạnh tranh phải hạ xuống. Nhưng rất có thể chúng ta sẽ phải đối phó với một tình trạng giống như tình trạng “sổ vàng” trong ngành giáo dục. Đó là việc một số bệnh viện nhà nước, căn cứ vào mức thu nhập viện phí cao tại các bệnh viện ĐTNN, sẽ tự động tặng một phần nào mức thu của mình. Điều đó cũng có nghĩa tất cả những cán bộ – công nhân viên mang sổ bảo hiểm y tế càng khó….

Phạm Chí Dũng
Sức khỏe và đời sống năm 1997