Hãy mau mau cứu mèo rắn chim

Hiện nay chuột, sâu bọ ngày càng sinh sôi nẩy nở con đồng cháu đàn, hoành hành dữ dội, phá hoại ác liệt sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, gây dịch bệnh, quấy nhiễu đã sống yên lành của nhân dân. Bẫy chuột, thuốc trừ sâu chẳng những bắc lục mà còn gây ô nhiễm môi trường, giết oan gia cầm, gia súc, thậm chí cả ngưòi

 
Nguyên nhân chính của đại họa trên là do nhiều người giết mèo làm “chả tiểu hổ", bắt rắn ngâm rượu, bắn chim để vui chơi giải trí hoặc bẫy chim bán cho tínđồ Phật Tử mang đi chùa làm lễ “phóng sinh"… Cứ theo cái đà này, chằng mấy chốc mèo, rắm, chim ở nước ta sẽ tuyệt chủng, chuột và sâu bọ sẽ thêm ngập bờ cõi!
 
Theo báo Hà Nội Mới số 10.117 (trang 1), ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình “ngoài việc vận động, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình phát triển nuôi mèo, còn nghiêm cấm và xử phạt nặng việc giết mèo làm thức nhắm ở các nhà hàng".
 
Nhiệt liệt hoan nghênh tỉnh Thái Bình 1 Nhưng thiết nghĩ Nhà nước cần cấp tốc ban hành chính sách và pháp lệnh bảo vệ mèo, rắn, chim thi mới kịp thời ngán chặn dược nạn chuột, sâu bọ, giải nguy cho sản xuất và đòi sống. Cụ thể là: 
 
– Cấm tuyệt đá án thịt mèo, bắt rắn, bảy chim.
 
– Tịch thu và cấm sử dụng mọi loại vũ khí bán chim, từ súng hơí, súng cao su của trẻ em, ống xỉ đổng, cho đến cung, nỏ,v.v…
 
– Đình chỉ kinh doanh các hiệu ăn dặc sản mèo, rắn, chím. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà hàng này và những người bắt rắn, bẫy chim chuyên nghhiệp, chuyển sang nghề khác; nếu cần, đề nghị Ngân sách Nhà nước đền bù thỏa đáng.
 
– Chỉ có Bộ y tế mới được phép nuôi rắn và sản xuất rượu rắn.
– Phạt nặng bất kỳ ai ăn thịt mèo, giết rắn, bẫy chim.
 
– Nhà trường và các đoàn thể thanh niên, phụ nữ chú ý giáo dục thế hệ trẻ ỳ thức yêu quý, bảo vệ mèo, rắn, chim.
 
– Cần nghiên cứu các biện pháp diệt chuột hữu hiệu không dùng hóa chất. Khi cần dùng hóa chất diệt chuột, phải theo đúng sự hướng dấn của chuyên môn để bảo đảm an toàn cho người và gia súc
 
– Phát động phong trào toàn dân nuôi mèo, coi đó là nghĩa vụ bắt buộc.
 
– Đầu tư thích đáng làm cho việc nuôi mèo trở thành khoa học, kỹ nghệ.
 
Tôi khẳng định rằng đây là một vấn đề khẩn cấp mang tính chiến lược đối với hạnh phúc của con người, tương lai đất nước. Bởilẽ rất dễ hiểu là nếu không có mèo, rắn, chim, bắt chuột, sâu bọ sẽ tàn phá hoa màu, lương thực, thực phẩm, gieo rắc bệnh tật dần sẽ tiếp tục nghèo đói, ốm đau thi lấy đâu ra giàu mạnh. 

Đại đức Thích Đức Thiện
Sức khỏe và đời sống năm 1997