Giá điện

Điều chỉnh già diện Ngày 1-4-1997 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều chỉnh giá điện từ ngày 1-5-1997 như sau.

 
1- Giá bán lẻ điện năng tiêu dùng sinh hoạt cho các hộ gia đinh
 
Từ 01 đến 100KWh la 500d/1 KWh
 
Từ 101 đến 150 KWh lả 650d/1 KWh
 
Tù 151 đến 250 KWh là 900Ổ/1 KWh
 
Từ 251 đến 350 KWh là 1000d/1 KWh
 
Từ 350 KWh trò lên là 1250(1/1 KVVh
 
2- Giá bán điện cho sản xuất và cơ quan hành chính sự nghiệp
 
Cấp điện áp tử 11 KV trở lên là 700đ KWh
 
Cấp điện áp từ 20 KV đến dưới 110 KV là 730d/KWh
 
Cấp điện áp từ 6KV đến dưới 20 KV !à 770đ/KWh
 
Cấp điện áp dưới 6 KV là 810d/KWh
 
Đưa vào sử dụng quốc lộ 183 dài 22.3 km nối quốc lộ 5 Hải Dương với quốc lộ 18 Chí Linh. Đây là một dự án lớn trong hộ thống giao thông quan trọng của cà nước, góp phần thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm đông bắc.
Sản xuất chế phẩm B10 WC-96 Công ty hóa chất Quảng Bình đã sản xuất một chế phẩm dạng bột mang tên B10 VVC-96 có tác dung phân hủy nhanh các nhóm chất hữu cơ, chất xơ trong phân nguôi vi phế thải. Chế phẩm cho vào cầu tiêu sẽ phân hùy hết các cặn bã tồn đọng, giảm hẳn mùi hôi và việc hút các phế thải . Chế phẩm đã được Bộ khoa học công nghệ và môi trường thẩm định.
 
Từ tháng 5-1997 giá vé tầu khách sẽ tăng từ 3 đến 5% Theo Liên hiệp đường sất Việt Nam do giá nguyên liệu cao, chi phi cho đẩu tậ lớn phải vay lãi thu không đủ chi nên phải tăng giá vé tầu khách bình quân từ 3 đến 5% chủ yếu vào các loại giá vé cao giường nằm ghi đệm Các tàu chợ. tầu địa phương chỉ tăng rất ít hoặc không tăng.

Sức khỏe và đời sống năm 1997