Nga Quán với vườn cây thuốc nam

Nga Quán lá một xã vùng thấp của huyện Trân Yên (Yên Bái) diện tích 6 km2, với 1538 dán. Hầu hết các gia đình trong xã đều có vườn trồng cây ăn quả, các loại hoa màu, các toa; cây dược liệu khác với phương châm “thày tại chỗ, thuốc tại chỗ" Ngay từ năm 1993, được sự giúp đỡ của Sở y tế, Hội YHCT Yên Bái và UBND huyện Trân Yên, Nga Quán đã tố chức lớp tập huấn cho 50 học viên để phổ biến kiến thức thông thường như; xoa bóp, bấm huyệt và các bài thuốc đơn giản từ các dược liệu sẵn có ở địa phương. Chỉ sau một năm đã có gần 200 gia đình biết cách phòng, chữa bệnh bằng YHCT.

 
Chi hội Nga Quán đã kết hợp VỚI trường PTCS cùa xã, phổ biến kiến thức YHCT Cho gần 200 học sinh và 13 giáo viên. Đây là những tuyên truyền viên tích cực làm tốt công tác xã hội hóa YHCT. Ngoài ra, các hội viên của chi hội còn trực tiép phố biến cho bệnh nhân cua minh vể kiến thức YHCĨ để họ tự chăm sóc sức khỏe cho bản thản và gia đình. Kết quả 400 lượt bệnh nhần đã biết cách phòng và chữa bệnh tại nhà, Đến nay, Nga Quán đã có 1420 người nắm được các kỹ thuật trồng, chế biến và sử dụng các cây làm thuốc, trong đó có 500 người biết xoa bóp; bấm huyệt chữa bệnh thông thường, tính ra có tới 90% số hộ gia đinh có vườn trồng cây cánh rau ăn và làm thuốc.
 
Đó là mô hình để các địa phương trong cả nước học tập. Nga Quán đã góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành y tế về kế thừa, phát huy và phổ cập YHCT trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 
VŨ HUYỀN
Sức khỏe và đời sống năm 1997