Nỗi oan được lưu kho

Công luận đứng về phía bác sỹ Giao

Bài Nỗi oan Võ Giao, chuyện thật mà như bịa của Đinh Văn Nam đăng ở Tiền Phong số 14 ngày 6-4-1993 sau khi nêu rõ nguyên nhân và mọi tình tiết quanh vụ mưu sát giám đốc do chính ông giám đốc Bùi Thanh Tịnh sáng tác kịch bản kiêm đạo diễn và sắm vai chính bài báo đưa ra phần hậu kỳ bác sỹ Giao bị thanh trừng, hẳn bạn đọc sẽ nghĩ rằng sau khi kết luận điều tra vụ mưu sát là không có, ắt chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đã xóa cái quyết định số 64 QDUB nói trên. Không, bản quyết định thôi giữ chức ấy vẫn giữ nguyên, thôi giữ chức là thôi tất cả, thôi đảng thôi nghề thôi như mẹ hiền…và dưới cái tiêu đề trách nhiệm thuộc về ai, tác giả kết luận chủ tịch Hà Tĩnh đã ghi vào đơn khiếu nại của BS Võ Giao: kính chuyển đồng chí chủ tịch UBND huyện Hương Sơn , đề nghị đồng chí nghiên cứu để bố trí công tác cho BS Võ Giao. Ngày như một thứ “lệ làng”.

Còn trên trang 3 báo Đại đoàn kết số 3*26-3/8-4-1992 có bài viết nhan đề “Từ lá đơn vu khống hay câu chuyện hoang về vụ mưu sát không thành”. Tác truy nguyên tai họa giáng xuống đầu BS Võ Giao vì”… cứ giữa năm 1991, thời mà Trung câm y tế huyện Hương Sơn đang thực hiện chỉ thị 110 của HĐBT về giảm biên chế.. ” Ông giám đốc Bùi Thanh Tinh chộp lấy thời cơ. thẳng tay loại trừ những đồng nghiệp không ăn chắc là BS Giao là cái bia húng phát đạn từ súng, mà xem ra vẫn hợp lình lý. Nhưng theo báo trên thì trơng “vụ mưu sát Giám đốc” đáng kính, do BS Võ Giao ủ mưu, cầm đâu cả một tổ chức trong cơ quan có ba thương binh chống Mỹ (?!) Còn 1 “vi phạm tài sản XHCN” lại được các xí nghiệp trong cơ quan xác nhận rằng Giao đã đem 250. tam tốn phe liệu, trong trên 10 năm “giải quyết cho CNV trong bệnh viện để trả công cho qua một tháng di chuyển bệnh viện”.

Xin bàn ngang đôi lời, cái gọi là “tài sản XHCN” này, thực tế là đóng tôn hỏng 1 chính tay BS Võ Giao khéo léo quy từ tiền bồi dưỡng ra hiện vật, đế trả lại cho người trong bệnh viện; rất may, còn giữ được biên bản lập ngày 10-989 kèm theo danh sách và chữ ký những người được cấp phát.

Trở lại bài báo trên, đoạn cuối tác giả thùng đưa ra kiến nghị: “Nguyện của BS Giao là đuợc giải oan và bố trí công tác theo đúng nghề nghiệp chuyên môn của mình. Ngoài ra, chúng tôi, những người đã vu oan cho  Giao cũng phải chịu trách nhiệm

SK và ĐS năm 1996