Văn hóa và vấn đề bảo vệ sức khỏe P2

đặc biệt ở khu vục nông thôn. Những nội dung của các quan điểm nhất là quan điểm bằng là nhằm mục tiêu thực hiện việc chữa miễn phí cho người nghèo, mà người nghèo nước ta hiện nay chủ yếu là ở nông thôn: ở ‘vùng núi, vùng xa.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động – Thương binh xã hội ở nước hiện nay có khoảng 20% người nghèo, trong có 4% người đói, có tỉnh ở miền Trung số lời nghèo tới 30%. Như vậy ở nước ta có wng 15 triệu người nghèo, trong đó có 3 triệu người đói. Một số vấn đề đặt ra là phải có biện áp huy động các nguồn lực để có ngân sách chữa bệnh miến phí cho 15 triệu người và trong đó có 3 triệu người không những được chữa bệnh miễn phí mà còn phải cho cả trong thời gian nằm ở bệnh viện.

Đây là một nội dung cơ bản của quan điểm bằng, công bằng không có nghĩa là đối với mọi người như nhau, mà nói đến công bằng phải nói đến sự ưu tiên, ưu tiên đối với những người có công, với những người nghèo, với vùng nghèo. Có thực hiện tốt vấn đề này, Nhà nước mới thể hiện đầy đủ tính ưu việt, sự định hướng xã hội chủ nghĩa, những người nông dân nghèo mới có điều kiện chăm lo sức khốe, phát triền thể lực và cũng từ đó mới có điều kiện phát triển xuất sắc, thực hiện được xóa đói giảm nghèo ớ khu vực nông thôn.

Trách nhiệm báo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo là trách nhiệm chung cúa toàn hội trong đó Bộ y tế giữ vai trò nòng cốt.

Quán triệt những quan điểm của Đảng, trong gian vừa qua, Bộ Y tế đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp với các ngành các cấp đế tìm ra các giải pháp.

Tháng 4 năm 1996 ở thành phố Mỹ Tho Bộ Y tế đã cùng vơi Ban khoa giáo trung ương và tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học về công bằng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tháng 6 năm 1996 tại Hà Nội, Bộ V tế đã tổ chức cuộc Hội thảo liên ngành để khám chữa bệnh cho người nghèo”. Nội dung của các cuộc hội tháo này là thống nhất những quan điểm vế Vần đề này, và thảo luận về những biện pháp của từng ngành từng cấp và những biện pháp phối hợp liên ngành để thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, trước hết là phàt huy vai trò của từng gia đình, gia đình là một tế bào của xã hội, là một cái nôi mà ở đó công việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe được thực hiện tận tình, chu đáo nhất. Sự gần gũi hàng ngày, năm vững diễn biến tình trạng sức khỏe háng ngày là một yếu tố rất quan trọng. Ông bà. cha mẹ là những người chăm sóc tốt nhất, kịp thời nhất cho con cái khi còn nhỏ. Đến lúc tuổi già, con cháu lại là người chăm lo tốt nhất, kịp thời nhất sức khỏe của ông bà cha mẹ.

Vì thế cần làm cho gia đình trở thành đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống y tế. Mỗi gia đình cần có một tủ thuốc nhỏ, có các loại thuốc chữa bệnh thông thường, đồng thời được trang bị những kiến thức cần thiết nhắt để biết phát hiện và điều trị các bệnh thông thường xảy ra. Mỗi gia đình cần có một cuốn sổ tay hướng dẫn phát hiện bệnh tật và điều trị. ớ từng gia đỉnh còn có thể có giường bệnh gia đinh. Khi ốm đau có thề nằm tại nhà, các thầy thuốc theo dõi, hàng ngày đến khám, chữa, cho đơn. Đây là một cách chửa bệnh thuận tiện, gia đình đỡ vất vả; có điều kiện chăm sóc người bệnh chu đáo hơn và nhiều khi ít tốn kém hơn,

Để làm tốt việc này các trạm xá xã cần vươn tới đến từng gia đình, kết hợp với việc hình thành thầy thuốc gia đình, các bác sĩ, các thầy thuốc.

SK và ĐS năm 1996