Ngày quốc tế tàn tật ở nước ta

Bộ y tế tổ chức tập huấn pháp chế y tế và công tác hành chính trong quản lý

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kiến thức hành chính trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương, Bộ tế đã tổ chức lớp tập huấn Pháp chế y tế và công tác hành chính trong quản lý cho 52 học viên của các Sở y tế 27-28/11/96 tại TP.Nam Định.

Đến dự có PGS.PTS Thứ trưởng Bộ y tế Lê Ngọc Trọng- đồng chí Nguyễn Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Hà và nhiều đồng chí đại diện cho Bộ y tế. Bộ tư pháp.. Sạu khi nghe đồng chí Lê Ngọc Trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 37/CP về hướng chiến lược công tác chăm sóc VSKND đến năm 2000 và 2020, các học viên đi sâu thảo luận nội dung: Nhà nước pháp quyền và những quy đinh cụ thể của Luật Dân sư, Hình sự có liên quan đến ngành y tế. Thẩm quyền ban hành và hình thức các văn bản pháp quy của các bản pháp luật cơ bản về chăm sóc và BVSKND; Quyết định số 630/TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế và quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược, công tác công vẫn giấy tờ và công tác lưu trữ; Quyết định của Bộ trướng Bộ y tế ban hành quy định về y đức.

VŨ HUYỀN

Ngày quốc tế tàn tật ở nước ta

Ngày 29-11, tại Hà Nội. Bộ y tế đã tổ chức mít tinh hường ứng Ngày quốc tế tàn tật 3-12 và Thập kỷ người tàn tật (NTT) khu vực châu á – Thái Bình Dương 1993-2002 nhằm thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực để đạt được những mục tiêu có liên quan đến việc NTT tham gia đầy đủ và bình đẳng các hoạt động xã hội; kêu gọi các tổ chức Kinh tế xã hội, các tổ chức quốc tế, tổ chức của NTT cùng phối hợp phát triển và thực thi các chương trình hành động quốc gia, thực hiện chiến lược phát triển ngành phục hồi chức năng (PHCN) Việt Nam vì người tàn tật trong thập kỷ tới; tạo cơ hội để NTT hội nhập xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực phục hồi chức năng (PHCN). giáo dục. việc làm…

Trong số các thành viên tham gia mít tinh, ngoài đại diện của các ban, ngành hữu quan, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế còn có sự tham gia của đại diện Hội người mù Việt Nam, Tổ chức vì tương lai tươi sáng Trường mù Nguyễn Đình Chiểu, Trường trẻ em câm điếc Xã Đàn – những người thay mặt cho gần 4 triệu NTT ở khắp mọi miền đất nước với tư cách là một chủ thể của chương trình PHCN. Đặc biệt, những người tham gia mít tinh đã được thưởng thức một chương trình ca, muá, nhạc kịch câm do những tài năng được phục hồi của các em ở Trường mù Nguyễn Đình Chiểu và Trường trẻ em câm điếc Xã Đàn diễn thực sự hào hứng, sôi nổi. Có thể coi đây là biểu hiện đẹp, là minh chứng sinh động về khả năng hội nhập cộng đồng của NTT nước ta.

QN

SK và ĐS năm 1996