Thanh Hóa 10 năm thực hiện chương trình thanh toán phong từng vùng

Đã từ lâu, nhân dân ta quan niệm rằng bệnh phong là một trong 4 bệnh “Tứ chứng nan y”, không thể chữa khỏi được và phải sống xa lánh cộng đồng. Mặt khác, trong thời gian trước đây công tác chống phong chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, mạng lưới da liễu hoạt động chưa thường xuyên, nên cán bộ ỵ tế cũng chưa có định hướng về công tác này. Do đó, trước khi thực hiện chương trình thanh toán phong, ở 2 huyện và thành phố còn có 152 bệnh nhân phong, trong đó huyện Quảng Xương 72, Hoằng Hóa 58 và thành phố Thanh Hóa có 22 bệnh nhân phong.

Căn cứ vào đặc điếm tình hình của địa phương và dựa vào 3 tiêu chuẩn thanh toán phong, ban chí đạo các đơn vị đã đề ra kế hoạch trong từng giai đoạn và những biện pháp cụ thẻ với 3 nhiệm vụ cần thực hiện tốt là: Công tác giáo dục y tế, công tác điều trị và công tác phát hiện bệnh nhân phong mới.

Trong công tác giáo dục y tế, với quan niệm thanh toán phong là một quá trình chuyển giao kiến thúc cơ bản cho nhân dân. Do đó, Ban chí đạo đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền để mọi người dân hiếu biết và nắm được những quan niệm mới. kiến thức cơ bản về bệnh phong là một bệnh khó lây, không di truyền, chữa khỏi, chung sống được với cộng đồng, đồng thời có thế tự phắt hiện bệnh, tự giác đến khám và điều trị. Mặt khác, xây dựng lòng nhân ái giữa con người với con người, giữa cộng đồng với bệnh nhân, để toàn dân cùng tham gia tích cực quản lý bệnh phong.

Để đạt được những yêu cầu này, Ban chỉ đạo đã sử dụng nhiều phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, loa, đài, kẻ vẽ pano, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền lưu động ở các chợ, bến xe, các nơi tập trung đông dân cư, mở các lớp tập huấn do Trạm da liều tính giang, để xây dựng đội ngũ báo cáo viên cho các đoàn thể, các công sở nhà nước tuyên truyền trong các hội nghị và báo cáo viên cho các xã, phường nhằm hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân mà đối tượng là ban chỉ đạo của xã. phường, đồng thời đưa nội dung chống phong vào giảng dạy trong các nhà trường, có tổ chức kiếm tra hiếu biết bệnh phong, để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên.

Trong công tác quán lý điều trị 152 bệnh nhân phong, trên địa bàn 2 huyện và thành phố, 100% điều trị tại nhà không cần phải đi điều trị tập trung như trước. Các bệnh nhân có sổ sách theo dõi, hồ sơ bệnh án chặt chẽ. Với tổng số là 152 bệnh nhân phong cũ và 14 bệnh nhân phong mới phát hiện, được điều tri bằng Đa hóa trị liệu chỉ và DDS đều không có di chứng tàn phê và tàn đại phế mới, 100% đều khỏi, hết thời gian giám sát.

Trong công tác khám và phát hiện bệnh nhân phong mới, thông qua việc thực hiện theo quy định: Khám sức khỏe toàn dân 3 năm một lần, khám ổ phong 6 tháng/1 lần. khám người tiếp xúc với bệnh nhân phong 3 tháng/1 lần. Ngoài ra còn khám lồng ghép khám thai, khám tuyển sinh, khám nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe, Sau 10 năm (1986-1996) kiên trì thanh toán bệnh phong, trong 3 ngày từ 21 đến 24-10-1996, Ban chỉ đạo chương trình thanh toán phong của tỉnh đã tố chức nghiệm thu chương trình thanh toán phong ở Hoằng Hóa, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa có sự giám sát của Bộ y tế và các dồng chí lãnh đạo Trung tâm Da liễu thành phố Hà Hội, Trạm da lỉễu các tỉnh Bắc Thái, Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua kiếm tra nghiệm thu 12 xã thuộc huyện Hoằng Hóa, có 11 xã đạt loại xuất sắc, 1 xã đạt loại giỏi.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, có đơn vị số sách ghi chép chưa chu đáo, còn nhầm lẫn, số người được kiểm tra hiểu biết về bệnh phong, trả lời đúng mới đạt 80%, công tác tuyên truyền có địa phương còn đơn giản. Để làm tốt hơn nữa công tác thanh toán phong, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì khám phát hiện bệnh nhân phong 3 năm/1 lần thông qua khám sức khỏe toàn dân, khám phát hiện bệnh nhân phong mới bằng phương pháp khám lồng ghép, tăng cường giáo dục y tẽ cộng đồng, giảng dạy trong nhà trường nhằm xã hội hóa công tác giáo dục ỵ tế về bệnh phong. Mặt khác, cần được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần và vật chất cho bệnh nhân, vì tỷ lệ bệnh nhân phong nghèo còn rất cao.

SK và ĐS năm 1996