Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng là do giao thông

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học(NCKH) I gần đây cho biết giao thông là nguồn ô nhiễm lớn môi trường không khí ở Hà Nội, bởi lẽ đường xá Hà Nội hẹp, xe cơ giới đi lẫn lộn với xe thô sơ nên tốc độ chậm, gây cuốn bụi nhiều, tiếng ồn lớn

Hiện nay, Thủ đó có 72 nút giao thông, luôn trong tình trạng ùn tắc vào các giờ cao điểm (giờ đi làm buổi sáng, tan tầm buổi chiều). Chẳng hạn ở phố Khâm Thiên 15.000 xe/giờ; ô Chợ Dừa 25.500 xe/giờ. Ngã Tư sở 23.000 xe/giờ; phố Bạch Mai 13.000 xe/giờ. số lượng xe các loại ở Hà Nội khá lớn: 50.000 ô tô; 500.000 xe máy; 1 000 000 xe đạp, 6 000 xích lồ và hàng loạt các xe khác như Lambrono, Bông sen. xe thồ… Ngoài ra còn một số lớn phương tiện giao thông ở tỉnh ngoài qua lại Thủ đó hàng ngày. Hệ số tăng trưởng của xe 2 bánh có động cơ từ 5 – 7% /tháng, tức là 100.000 xe/ năm.

Đề tài NCKH của sở y tế Hà Nội về “Đánh giá chỉ tiêu cơ bản ô nhiễm bụi, hơi khí độc về hóa học và vi sinh vật tại một số điểm giao thông chính nội thành Hà Nội”, do BS Nguyễn Đức Đãn chủ trì cho thấy sau một thời gian , thực hiện Nghị định 36/CP, mức độ ô nhiễm không khí tại các nút giao thông chính nội thảnh Hà Nội có giảm, nhưng vần cao so với tiêu chuẩn cho phép (TCCP): bụi gấp 4 lần; tiếng ồn vượt 5-10 dBA; khí co gấp tử 2,5 -4,4 lần; hơi xăng gấp 12,6 – 20,1 lần. Các trị số Max C02, N02, S02 đều vượt TCCP. Riêng vi sinh vật, nấm mốc chưa có TCCP nhưng so với đối chứng cũng cao gấp 6-19 lần Tình trạng này đòi hỏi các ngành, các cấp phải nhanh chóng có các biện pháp hữu hiệu cho việc qui hoạch đô thị, chống suy thoái môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân như nâng cấp mở rộng đường xá, giảm bớt xe tư nhân, tăng các phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo an toàn, thuận tiện và giảm bớt các chỉ số gây ô nhiễm. Quy định giờ hoạt động cho các xe cơ giới gây ô nhiễm nhiều về khói bụi, ồn; xây dựng các “đường phố xanh, vùng phô xanh, làng xóm xanh” để giảm bớt tiếng ồn, bụi, hơi khí độc trong thành phố nói chung và đường phố nói riêng.

SK và ĐS năm 1996