Bấm huyệt chữa cảm lạnh

Cảm lạnh thường gặp vào mùa thu – đông và đông – xuân do sự thay đổi đột ngột của thời tiết.

Triệu chứng: Trước tiên người bệnh cảm thấy ớn lạnh, rùng mình, nổi gai ốc người thấy nôn nao. khó chịu, da nhợt nhạt, lạnh, chân tay run mạch tím sắc

Điều trị cần đưa ngay người bệnh vào nơi ấm và kín gió

Tay phải lần lượt bấm các huyệt phải huyệt thải xung (thuộc kinh càn ở trên mu bàn chân nằm giữa kẽ ngón và ngón 2 bàn chân do lên 2 tác về phía mu bàn chán), tuyến nội quan (thuộc kinh tâm bào ở mặt trước cẳng tay từ lần chỉ cổ tay đo lên 2 tấc, huyệt ở giữa hai gân cơ gan tay lớn và gan tay bé); huyệt túc tam lý (thuộc kinh vị ờ mật ngoài cang chân, ỡ dưới bờ dưới xương bánh chè 3 tấc và cách mào xương chảy 1 tấc); huyệt thận du (thuộc kinh bàng quang, ở vùng thắt lưng từ mỏm gai đốt sống thắt lưng 2 (L2) đo ngang ra 1.5 tấc)

Tay trải cùng một lúc bấm cà hai huyệt lao cung và lạc chấm huyệt lao cung (thuộc kinh tâm bảo ở trong lòng bán tay tại điểm giao nhau giữa đường khe giữa ngón 3 va ngón 4 với đường vân tim gan bàn tay); huyệt lạc chấm (là huyệt ngoài đường kinh ơ phía mu bàn tay cách khe tiên khớp bàn ngón cua ngón trỏ và ngón giữa 1.5 tấc về phía mu bàn tay).

Nếu bệnh nhân kèm theo đau vùng thượng vị bấm thêm huyệt vị du và huyệt trung quân; nếu đau vùng quanh rốn bấm thêm huyệt chưong môn, thiên khu; nếu đau vùng bụng dưới bám thêm huyệt dại truòng du, khí hái. Có thể phối hợp cho bệnh nhân uống thêm nưóc hâm nóng với một lát gừng già hoặc rang gạo bọc vào khăn để trên rốn người bệnh .

SK và ĐS năm 1996