Bảo hiểm y tế bước chuyển mình còn lắm gian nan P2

đang kinh doanh

Một khi chưa có giái pháp cụ thể cho vấn đề này chừng đó cơ quan bảo hiểm y tế còn phải chịu nhiều thiệt thòi và bị cản trở trong nhiều phạm vi hoạt động.

Hiện nay đang có tình trạng BHYT bắt buộc thu giảm chi tăng BHYT tự nguyện thu thấp chi nhiều và chưa có cơ chế rõ ràng nên khó lòng mở rộng. Trong đó có nhiều nguyên nhân thì nguyên nhân cần phải suy nghĩ nhất làm cho thu giảm đó là BHYT bắt buộc nhưng biện pháp thu bắt buộc chi chưa có nên thất thu lớn Cho đến tháng 10/1995 theo báo cáo của 49 địa phương thì còn tới 3 311 đơn vị không đóng hoặc đóng không đầy đủ BHYT Hơn nữa đối tượng hưu trí thương bệnh binh người có công với đất nước chiếm 50% đối tượng mức đóng thấp làm cho mức thu bình quân giảm Trong khi đó họ lại là đối tượng có nhu cầu khám chữa bệnh nhiều BHYT học sinh, nhân dân thu khoảng 5 000 đồng- 40 000 đồng/năm

Năm 1 995 thu không đủ chi Thu là thế trong khi chi tăng từng ngày Điều quan trọng nhất vẫn là tình trạng lạm dụng BHYT do những sơ hở như chi theo quy định thu một phần viện phí, nhưng lai không có mức khống chế mà phái trả theo thực chi. Do đo, không ít kẻ xấu lợì dụng xét nghiệm, thuốc men, các kỹ thuật cao làm cho chi phí tăng cao. chưa kể những tiêu cực như làm hồ sơ giả, bệnh nhân điều trị ngoại trú thanh toán BHYT theo nội trú cho nằm dài ngày để thu tiền giường bệnh, cho thuốc nội, thanh toán thuốc ngoại…

Theo Nghị định 47/CP, nay BHYT chỉ thu theo lương, cấp bậc, chức vụ ghi trên hợp đồng lao động, nhưng phần lớn các doanh nghiệp chưa thực hiện và chỉ khai ở mức thấp nên BHYT đối với nông dân chỉ khoảng 15-20 000 đồng một năm Chú yếú phải sử dụng phương thức lấy số đống bù số ít

Trong khi đó quỹ chi cho khám chữa bệnh ngày càng tăng từ 40%-45%-60% năm 1995 phải chi cho khám chữa bệnh 60% mức thu tăng 1996 có nguy cơ lên tới 90% Còn nhiều tỉnh dự báo về thâm hụt về thu,  riêng Hà Nội năm vừa rồi chí trả đến 15 tỷ đồng nhưng thu chỉ được 13 tỷ đồng

Những tồn tại về thu-chi đã gây không ít khó khăn cho hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ quan BHYT

Bên cạnh khó khăn vế thu chi BHYT còn bị một trở ngại đó là sự thay đổi thường xuyên về các chế  độ bệnh viện. Viện phí cung ứng thuốc men….Điều này cũng gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ BHYT làm phiền hà cho người bệnh BHYT Những tiêu cực trong khám chữa bệnh ở nhiều nơi vẫn làm cho cán bộ nhân dân kêu ca phàn nàn nhất là bệnh nhân cóò BHYT Có những bệnh nhân đòi hỏi quá nhu cầu, khi không được đáp ứng là tỏ thái độ phản ưng mạnh mẽ Quỹ BHYT nhằm góp phần thực hiện công bằng xã hội trong khám chữa bệnh được thưc hiện một cách đầy gian truân còn bởi một lẽ nữa đó là do sự phân tán quỹ (59 quỹ tất cả)

Nhưng dẫu còn nhiều gian nan vất vả. BHYT cũng đã chứng minh được tính nhân đạo và tính cộng đồng xã hội Rất nhiều người đóng bảo hiếm mà chưa dùng đến nhưng cũng có nhiều người được cộng đồng giúp đỡ vượt qua khó khăn, nhiều bênh nhân nhà nghèo bệnh trọng, dù có đóng bảo hiểm cả đời cũng không đủ chi phí cho một lần chữa bệnh năm vừa rồi BHYT phải chi cho mật bệnh nhân ở mức cao nhất là 14,4 triệu đồng.

Mặc dù vậy, kết quả BHYT đã đạt được hơn 3 năm qua thật đáng trân trọng Nó chính là một bước chuyển lớn Đáng chú ý là BHYT nước ta bước đầu đã tích lũy được một số kinh nghiệm hoàn thiện dần chế độ BHYT, tạo bước phát triển mới cho . chặng đường ..tiếp theo.

SK và ĐS năm 1996