Bảo hiểm y tế bước chuyển mình còn lắm gian nan

Thị trường bảo hiểm Vìệt Nam đang trên đà phát triển, trong đó bảo hỉểm y tế dã thực sự là một nhu cầu của đời sống xã hội. Rất nhiều người biết đến BHYT bởi những thành tựu trong việc tổ chức, năng động trong việc tìm cách nâng cao chất lượng phục vụ. Ra đời mới chỉ hon 3 năm, song BHYT đã và đang từng bước khẳng định mình trong “làng” bảo hiếm, tự tìm hướng đi phù hợp cho bản thân nhằm phục vụ tốt hơn việc khám chữa bệnh

Sau hơn 3 năm thực hiện trẽn phạm vi cả nước, Bao hiểm y tế Việt Nam (BHYT) đã khẳng định tính đúng đắn của một chính sách xã hội mới. BHYT đã và đang góp phần thực hiện Nghị quyết trung ương lần thứ IV trên lĩnh vực đổi mới chính sách xã hội nói chung và hoạt động y tế nói riêng, trong tiến trình đổi mới chung về kinh tế • xã hội của Đảng và Nhà nước. BHYT thực sự đang đi dần vào đời sống xã hội, làm cho đông đảo người dân yên tâm khám, chữa bệnh khi ốm đau. Cụ thể. hiện nay đã có gần • 5 triệu người tham gia BHYT bắt buộc, và khoảng 2 triệu người tham gia BHYT tự nguyên. Con số này chắc hẳn không đến nỗi khiêm tốn trong “làng’ bảo hiếm Việt Nam.

Dầu vậy, BHYT vần cần phái vượt qua nhiều khó khăn mới có thể đứng vững trên thị trường bảo hiểm và mới phát huy được đầy đủ tính ưu việt của mình.

Trong 3 năm (1993-1995), BH YT đã có số thu lớn tới gần 800 tỷ đồng, tốc độ thu qua các năm tăng lên rất nhanh. Năm 1995 vừa qua, tổng số thu trên 400 tỷ đồng, bằng cả 2 năm 1993,1994 cộng lạli Và bằng khoảng 1/6 ngân sách Nhà nước cấp cho ngành y tế, tăng nguồn tài chinh chỉ chi riêng cho các cơ sở khám chữa bệnh Điếu đó kéo theo sự tăng nhanh về chất lượng phục vu bệnh nhân. Đặc biệt ở các phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyên huyện, một số bệnh viện tỉnh, một số buồng bệnh được sửa sang lại. nhiều cơ sở y tế cũng hoạt động mạnh hơn, thuốc men và phương tiện phục vụ cho người bệnh cũng tăng lên rõ rệt.

Có được kết qua đó, BHYT đã phải vất vả tìm cho mình một hướng đi phù hợp trong chặng đường tiếp theo năm 1995 cùng với một số công ty bao hiếm khác BHYT Việt Nam đã thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên. Chỉ trong vòng 1 nàm (1995- 1996). cả nước đă có gần 2 triệu học sinh, sinh viên tham gia mua thẻ BHYT (chiếm hơn 17% tổng số học sinh, sinh viên cả nước).

Con số tuy chưa lớn nhưng trên thực tế. đối với các công ty bảo hiểm mới thành lập theo Nghị định 100/CP vừa qua thì nó đang là một niềm mơ ước.

Việc vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT còn nhằm khôi phục và phát triến y tế học đường là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tống số phí thu được cơ quan BH YT để lại cho các trường tới 35%. Điều này làm hấp dẫn các trường học mà các công ty bao hiếm khác không thế có được Bởi thế nên đã xuất hiện tình trạng cạnh tranh giữa BHYT với các công ty bảo hiểm khác. Lý do là một bên phải nộp thuế, một bên không (BHVT không phải nộp bất cứ khoản thuê nào). Một bên kinh doanh (Bảo Việt), còn một bên không hành động vì mục tiêu lợi nhuận mà nghiêng về ý nghĩa nhân đạo nhiều hơn. Đó là một vấn đề nan giải đang đặt ra cho bảo hiểm. Nhân đây, người viết bài này xin nêu lên rằng đã đến lúc cần có những chuẩn mực rạch ròi về chức năng và phạm vi, hoạt động kinh doanh mới. Với BHYT cũng như các công ty bảo hiểm

SK và ĐS năm 1996