Đánh giá đúng mức thiện chí P2

Rồi chuyện mua xe máy đem gắn biến trắng in tên riêng ở Bắc Thái. BHYT Thanh Hóa cho Công ty xuất nhập khẩu vậy ba tỷ lấy lãi mua thẻ cấp cho người nghèo, cô đơn, tàn tật, gọi là BHYT nhân đạo. Tình ngay nhưng lý gian! Và đây là một số vụ việc cho vay mượn sai nguyên tắc mà Thanh tra đã phát hiện:

– Một số chi nhánh huyện thuộc BH YT Lai Châu cho vay 66.708.071 đồng;

– Bình Thuận: 113.980.000 đồng.

Tham ô bị phát giác:

– Hai nhân viên BHYT Phú Yên, tham ô 8.000.000 đông;

– Một số cán bộ BHYT Hà Bắc biển thủ 3.230.000 đồng;

– Nguyên giám đốc BHVT Bình Định, tham ô 32.279.333 đồng.

Những khoản tiền trên đã được thu hồi, kẻ phạm pháp đã bị xử lý, riêng giám đốc BHYT Bình Định bị xử phạt 6 năm tù giam.

Những sai phạm trên, phần nào đã bộc lộ mặt ỵếu kém của BHYTVN mà người gánh chịu trách nhiệm không ai khác, ngoài những vị đứng đầu cơ quan này Dù vậy, khi khen ngợi thành tích hoặc phê phán sai lấm cần phải đi sâu vào bản chất, tìm hiểu cận kề sự việc, nhìn nhận từ nhiều góc độ và lật đi lật lại thời kỳ vấn đề, đưa ra những đánh giá hết sức khách quan mới mong có kết luận xác đáng, đặng tìm giải pháp khắc phục

Vừa qua một số tờ báo chưa tham khảo đúng mức những sự kiện trên nhưng đã vội vã đưa ra công luận những thông tin ít thuyết phục làm nảy sinh nhận định lệch lạc về BHYTVN. Có thể nói những vi phạm của BHYT vừa bị xử lý và công bố đã được báo chí triệt để khai thác từ nhiều góc độ, điều đó thật đáng khích lệ, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là trích đoạn phiến diện trong bức tranh toàn cảnh có cả hai mặt ưu và khuyết.

Chỉ riêng năm 1995, BHYTVN đã đầu tư cho bệnh viện Bạch Mai ba tỷ rưỡi dồng, bệnh viện Việt – Đức hai tỷ rưởi, Bệnh viện Hữu nghị một tỷ, Bệnh viện E một tỷ. ATK Tuyên Quang một tỷ. Sô tiền tuy không lớn, nhưng mấy ai đã biết những cài giường mới cùng hàng loạt trang thiỗí bị ở những cơ sở y tế trên sở dĩ được cài thiện, nâng cấp, một phần nhờ quỹ BHYTVN rót vào?! Trong báo cáo của Bộ y té cỏ đoạn: “… Việc tính toán để sử dụng hợp lý quỹ KCB BHYT là một vấn đề khó khăn phức tạp của BHYT nhiều nuóc trên thế giói. Việc thanh toán chi phí hợp lý cho KCB nội trú, ngoại trú và hạn chế sự lạm dụng thẻ BHYT còn là vấn đế nan giải…”

Đánh giá đúng mức về một con ngưdi còn đòi hỏi sự thận trọng khách quan huống gi khi mỏ xé, phản tích dè kết luận đúng sai. xấu tốt một tổ chức như BHYTVN thì càng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn

Khám bệnh BHYT ở Bắc Thái

Ảnh: HỒNG GIANG

SK và ĐS năm 1996