Đánh giá đúng mức thiện chí

Đến nay. nhóm từ BẢO HIỂM Y TẾ “(BHYT không còn xa lạ đối với nhiều người; tuy nhiên, để hiểu thấu đáo về hệ thống tổ chức, phương thức hoạt động, quản lý và thực hiện các chế độ quản lý hành chính, tài chính của chuyên ngành này cùng không đơn giản Chả thế mà cả lẫn Bộ trương Bộ y tế Đồ Nguyên Phương phải thốt lên “Ngay các cơ quan cua Bộ cũng chưa nắm được hết, vì văn bản đã nhiều, chế độ lại thay đối luôn”.

Trên thực tế, BHYT Việt Nam là một tổ chức trực thuộc Bộ y tế, phạm vi hoạt động trong cả nước với mục tiêu hỗ trợ và đảm bảo công bằng KHÁM -CHỮA BỆNH cho cán bộ, công nhân viên chức, người về hưu, mất sức. người có thu nhập thấp, nhất là với người mắc bệnh nặng. Mức đóng BHYT là 3% lưong. nhưng dược hưởng ché độ trợ cáp bảo hiểm theo chi phi khám chữa bệnh.

Quyền lợi thiết thực ấy đã hấp dẫn mọi người đến với BHYT. Nếu như trong năm 1993 có 3.799.237 người mua the. thì sang năm 1995 đã vọt lên 7.104.187, tăng 187%; số tiền thụ của năm 1993: 111.027.000.000 đồng, nhưng sang 1995 lên tới 401 525.000.000 đồng, tăng 361%! Và đương nhiên, số tiền chi phi khám – chữa bệnh tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia BHYT. Cụ thể: 1993: 2.243.273 người = 60.302.000.000đ 1994: 5.846.485 người = 160.191.000.000đ 1995; 10.015.512 người = 314.775.000.000d Qua mấy dãy sô trên, chúng ta không nghi ngờ gi về tính ưu việt của BHYT Việt Nam. Đó là chưa kể BHYT thường xuyên điều chính cho quỹ khám chữa bênh ngoại trú, như 15% trong năm 1993, 30% cho năm 1994 và 1995 nâng lên 50%.

Theo quy đinh tại Thông tư liên Bộ y tế – Tài chinh số 01/TTLB, ngày 20-2-1993, điểm 4 phần III hướng dẩn “Trong quá trình hạch toán cản đôi thu chi đến cuối năm, nêu quỹ BHYT có két dư thỉ BHYT đuợc tiến hành trích 80% số kết dư để nâng cao lợi ích cúa ngưòi được ĐH YT”. Trong thời gian qua, do kinh phí đầu tư của Nhà nước cho các cơ sở khám chữa bệnh còn hạn chế nên cơ quan BHYT ở một số địa phương đã chuyển một phần kinh phi từ quỹ kết dư dồ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế, sưa chứa buồng bệnh, trang bị giường đệm chăn màn, quạt… nhằm cải thiện điều kiện phục vụ bệnh nhân. Tính tới thời điếm này, các quỹ BHYT đã chi 90 tỷ đồng để nâng cấp các cơ sơ KCB. chủ yểu ở các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh nghèo. Riêng Bộ y tế. khi sử dụng quỹ BHYT vào mục đích hãng cấp một số cơ sở KCB của Trung ương để phục vụ bệnh nhân đều báo cáo và được sự thỏa thuận của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, mặt trái cua tấm “huy chương BHYTVN” còn để lại nhiều vết gợn, nhất là việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT cũng như thực hiện chế độ tài chinh của Nhà nước; cụ thể, nhiều nơi chưa thu đủ hoặc nộp sai quy định. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến tháng 9-1995 còn trên 3.000 cơ quan, đơn vị chưa đóng BHYT! Qua số liệu thanh tra 31 tỉnh thành, còn 820 điểm chưa đóng, hoặc đóng dưới quy định đã bị lập biên bản thu về Ngân sách Nhà nước 30.043.492.959 đồng.

SK và ĐS năm 1996