Hãy cảnh giác những ông “lang vườn”

• Tại quyết định số 1622/BYT-QĐ, ngày 26 tháng 9 năm 1996. Bộ y tế thành lập Ban chủ nhiêm Đề tài nghiên cứu chính sách và chiến lược y tế thích hợp cho từng vùng địa lý – kinh tế giai đoạn 1996-2000.

• Ngày 28 tháng 9 năm 1996. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra quyết định số 1693/ BYT-QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dược Việt Nam, tên giao dịch quốc tế: VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION, viết tắt là: VINAPHARM; trụ sở chính đặt tại 13QB Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Văn phòng đại diện tại 178 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

• Ngày 29/9/1996, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 1694/BYT-QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty thiết bị Y tế Việt Nam, có tên giao dịch quốc tế là: VIETNAM MEDI-CAL EQUIPMENT CORPORATION, viết tắt Ịà: VINAMED, trụ sở chính đặt tại: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 84-4.8235679, Fax: 84-4.8443260

• Tại Quyết định số 1718/BYT-QĐ ngày 02 tháng 10 năm 1996 Bộ trường Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng thẩm định “Dự án điều tra cơ bàn về một số chi tiêu sinh học của con người Việt Nam ở môt số vùng kinh tê quan trọng (giai đoạn 1997-1998). Dự án do Trường đại học Y Hà Nội chủ trì.

• Ngày 04 tháng 10 năm 1996 Bộ V tế dã ra Quyết định SỐ7131/BVT-QĐ Phê duyệt “Dự án điều-tra cơ bản về một số chỉ tiêu sinh học của người Việt Nam ở một số vùng miền Trung và miền Nam” (giai đoạn 1997-1998). Dự án do Trường Đại học Y Hà Nội chủ trì, với tổng kinh phí là 1 tỷ 500 triệu đồng

• Ngày 05 tháng 10 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra quyết định số 1732/ BYT-QĐ giao cho Cục quản lý Dược Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Vụ Dược cũ được quy định tại (Quyết định số 589/BYT-QĐ ngày 23/7/ 1994 cùa Bộ trướng Bộ Y tế vé việc quy định nhiệm vụ các Vụ, Văn phòng và Thạnh tra Bộ Y tế)

Huyện Điện Biên (Lai Châu)

Ba người chết, bốn người phải cấp cúu do uống thuốc nam tự bào chế

20 giờ ngày 29/9/1996 tại phòng khám đa khoa khu vực Bán Phủ huyện Điện Biên tỉnh Lai Châu đã cấp cứu 6 người ngộ độc do uống rượu ngâm thuốc nam.

Hậu quả 2 người chết khi đưa tới bệnh viện. Bốn người khác phải chuyển lẻn cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Thuốc nam tự bào chế là do Trần Huy Thực 35 tuổi, không bằng cấp, không giấy phép hành nghề trú tại xã Noong Hẹt huyện Điện Biên. Thực đã tự bào chế và bốc thuốc cho một số người trong khu vực.

Trước đó ngày 26/9/1996, Thực đã tự sắc thuốc cho mẹ đẻ là bà Trần Thị Minh, 78 tuối uống. Bà đã phải đi cấp cứu và chết ngay tại bệnh viện.

Ngày 1/10/1996, Trần Huy Thực đã bị công an huyện Điện Biên bắt giữ. Hãy cảnh giác những ông “lang vườn” có thể giết người không dao.

VŨ XUÂN THƯỢNG

SK và ĐS năm 1996