Đập bỏ hết

Thấy bia rượu trên thị trường tiêu thụ mạnh các hãng bia rượu phất to. nhà máy rượu B H (Trung Quốc) vội sản xuất và tung ra thi trướng một loại rượu phẩm chất kém. lần một ít tạp các chất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng Bán được một ít thì ế, khách hàng bào nhau “gút bai”, xài rượu các hãng khác.

Nhà máy chết đứng: tồn kho 108.000 chai rượu chẳng ma nào rước cho, vừa chiếm chật kho, vừa đong vốn. công nhân phau nghi việc không lương Các đại tý cự nư. đua nhau dem rượu đến trả lại

Có ý kiến nêu: phải thịt cá đâu mà sơ thiu thối, cứ thay nhãn hiệu rằng bán. ở thành phố không bán được thì mang vế nông thôn, miền núi (ỉ). Lại có người đề xuất: hạ giá, bàn rẻ may ra vớt vát được vốn, trong lúc nhà máy không có tiền trả lương công nhân.

Giám đốc nhà máy (mới được bầu) ra một quyết định động trời: “Đập bỏ hét!” Ai nấy trơ mắt: gần 11 vạn chai rượu, ít tiền đâu!. Giám đốc nói: Có thứ còn quan trọng hơn tiền! Chịu mất một số tiền nhưng được chữ “Đức* và chữ Tín, chưa nói đến trách nhiệm trước pháp luật Có “Đức” sẽ có “Tín*, và có Tín thì sẽ có tiền, mà triệu chứng là khác.

Lẽ đập bỏ gần 11 vạn chai rượu kém phẩm chất được thông báo trước và rộng rãi trên các cơ quan đài báo, truyền thông và được tổ chức trọng thế trước cửa nhà máy. công chúng đến xem rất đông Tự nhiên ‘liếng lành đổn xa”, sau đó tín nhiệm nhà máy tăng vọt. BH tung ra loại rượu “Xin” mớí bán rất chạy Các sản phẩm khác của nhà máy cùng đều thăng hoa. Sau mấy tháng khó khăn, giám đốc đã xoay chuyển được tình thế: từ trên bờ vực lỗ vốn, phá sản, nhảy phốc lên đỉnh lãi to Sản phấm của nhà máy ĐH được tiêu thụ đến quá nửa lãnh thổ Trung Quốc Đúng là chữ “Tín* đáng giá ngàn vàng, còn hơn là khác! ước gì mọi nhà sản xuất kinh doanh của ta cũng nghĩ được như ồng giám đốc có “Đức” và biết làm ăn kia! Tiếc rằng trong đầu óc mặt số người chỉ có Tiền và Tiền, muốn ít vốn mà càng nhiều lãi càng tốt, dùng bất cứ cách gì có lãi là được, kể cả gây bệnh tật, chết người. “Sống chết mặc bay, tán thầy bỏ túi “mà”! Báo đã đã nói nhiều vụ bán thuốc và sản phẩm ăn uống giả, kém phẩm chất hoặc độc hạị, làm ngộ độc bao nhiêu người, mà đó chỉ là một số vụ nói trên báo, còn biết bao nhiêu vụ chưa được phát hiện, hay chưa nói lên được.

SK và ĐS năm 1996