Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành P3

và Thủy, giữa Ngũ hành có quan hệ tương “sinh” và tương “khắc”. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thố, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thúy sinh Mộc; Đó là “tương sinh”. Tương sinh nghĩa là thúc đẩy, giúp đỡ nhau. Mộc khắc Thổ, Thố khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc; Đó là “tương khắc”. Tương khắc là tác dụng ức chế và kim hãm giữa các Hành. Ngũ hành là một hệ thống, nhờ có quan hệ sinh khắc hệ thống đó mới có thể cân bằng và ổn định.

Con người là một bộ phận của thiên nhiên và đổng thời cũng ỉà một thiên nhiên nhỏ – một “tiểu vũ trụ”. Trong thiên nhiên có Ngũ hành, thi trong cơ thê có ngũ tạng, đó là: Can, Tâm, Tỳ, Phê và Thận. Ngũ tạng là Ngũ hành trong nhân thế. Ngũ tạng tương thông với Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy trong trời đất. Điểu đặc biệt là, theo Đông y: Tạng phủ trong nhân thế không những đảm nhiệm các chức náng sinh lý, mà còn gắn liền với hoạt động tinh thần, tình cảm: Can chủ “Nộ” (tức giận), Tâm chủ “hỉ” (vui), Tỳ chủ “tư (lo nghĩ), Phế chủ “bi” (buồn rầu), Thận chủ “khủng” (sợ). Ngũ tạng ứng với Ngũ hành, cho nên, các trạng thái tinh thần, tinh cảm cũng có quan hệ tương sinh và tương khắc giống như các quy luật trong Ngũ hành. Giữa các trạng thái tinh thần có những mối quan hệ tương sinh và tương khắc, cho nên cũng có thế dùng tinh cấm để khống chế tình cảm. Đó là “dĩ tình thắng tinh”. Và đó chính là những tiền đề mà Đông y học đã dựa vào để xây dựng nên phép tắc trong điều tiết bệnh tâm lý. Cụ thể là:

Mộc khắc Thổ, “nộ” thuộc hành mòc và “tư thuộc hành “thổ”, cho nên “nô” có thế thẳng . Tức là lấy sự phẫn nộ để khống chế sự lo nghĩ. Thổ khắc Thủy, ‘V thuộc mộc và “khủng” thuộc thủy, cho nên tư ức chế được “khủng’’. Đó là lấy sự suy nghĩ – tập trung tự tưởng để chống lại nỗi sợ, Thủy khắc Hỏa, “khủng thuộc thủy và “hí’ thuộc hoa, cho nên ‘khủng” thắng “hỉ*. Tức là lấy sự sợ hãi để chống chế trạng thái quá vui. Hỏa khắc Kim, “hỉ* thuộc hỏa và “bi” thuộc Kim, nên ‘ hỉ* thắng ‘bi”. Đó là lấy vui để thắng buồn. Kim khắc Mộc, “bi’ thuộc Kim và “nộ” thuộc mộc, nên “bi” thắng “nộ** Đó là tạo ra nỗi buồn để không chế sự tức giận..

Thiết bị diệt côn trùng không gây độc

Hiện nay, các nhà môi trường học đả bắt đầu lo lắng nhiều về những ảnh hưởng lảu dải của các loại thuốc xịt thường được dùng trong nhà bếp để diệt gián và những loại côn trùng khác.

Mớí đây công ty Eco Science ở bang Mas-sachusetts (Mỹ) đã sản xuất môt thiết bị diệt côn trùng rất đơn giản. Thay việc sử dụng những hóa chất, người ta chỉ việc để trong bếp các hộp đựng một. loại nấm độc mang tên Metarhizium anisopliate có trong đất. Côn trùng chỉ cần đụng vào nấm là sẽ bị nhiễm độc và sẽ lây lan sang những con khác khi chúng về ổ.

Những hộp nấm này hoàn toàn vô hại đối với người, gia cầm và cây trồng, do đó có thể đế ở mọi nơi.

N.T.P (Theo Newsweeks)

SK và ĐS năm 1996