Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành P2

báo rằng đã không đuổi kịp, quận thú tức giận thổ ra một đống máu đen… Thế nhưng lạ thay, sau đó bệnh tình giảm dần, sức khỏe ngày càng tăng tiến . Sau này, Hoa Đà mới cho biết, quận thú bị bệnh lâu ngày, khí kết huyết ứ; chỉ có cách duy nhất là: làm cho tức giận mới có thể thông được khí. Bởi lẽ, tức giận làm cho khi đi nghịch lên, khi hành thì huyết cũng hành, huyết ứ sẽ theo khí đi lên mà thổ ra ngoài thi bệnh sẽ khỏi. Thực ra, Hoa Đà chưa hề nhận tiền nhận bạc, gia nhân cũng đã không đuổi theo để bất giết Hoa Đà, tất cả cảnh tượng trên diễn ra chỉ để đạt tới mục đích chữa bệnh theo phương pháp “lấy sự tức giận để hóa giải nỗi ưu tư

2- DĨ HỈ THẮNG ƯU – ĐÀN ÔNG CŨNG CÓ THAI?

Đàn ông không thể thụ thai và sinh con, đó là điều ai mà chẳng biết. Nếu bạn là một đấng mày râu mà có người nói rằng bạn đã có “tin mừng”, vài tháng nữa có thể sinh ra “quý tử thì đúng là chuyện tức cười và chẳng ai dại gì lại nói với bạn những câu đại loại như vậy Thế mà, đã từng có người nói ra những câu thiếu khôn ngoan như vậy, người đó không những không phải là một kẻ tầm thường, mà ngược lại, là một người rất nổi tiếng… Đó là danh y Chu Đan Khê thời Kim Nguyên bên Trung Quốc… Một chàng trai vừa thi đỗ tú tài, đột nhiên vợ chết, buồn rầu than khóc suốt ngày, láu ngày sinh bệnh. Thầy mời đến dã nhiều, thuốc uống cũng dã dù loại mà bệnh không dỡ. Nay dược Chu Đan Khê xem mạch và bảo: “Mạch anh là “mạch có thai” (“hí mạch”), xem chừng đã được vài ba tháng Chàng trai liền ôm bụng cười và nói “ồng là danh y mà không hiểu nam và nữ có chỗ khác nhau hay sao? Thật chẳng khác gì bọn lang y tầm thường. Sau đó, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, chàng trai lại khoải chí cười vang, thường lấy đó là trò tiêu khiển cũng ban hữu Ngày tháng trôi qua và bệnh khỏi lúc nào không biết. Khi ấy, Chu Đan Khê mới giảng cho chàng tú tài kia cái nguyên lý ‘di hí thắng ưu” – lấy vui thắng buồn, cũng là lấy Hoa khác Kim vậy (theo “Cố kim y án”).

3. NGŨ HÀNH SINH KHẮC

Đông y lấy “Âm dương” và “Ngũ hành’ là nền tảng cho các phép tắc đi đường và điều tiết tinh thần. Âm dương cân bằng và Ngũ hành hòa giái thi tinh thần khỏe mạnh. Phép tắc điều tiết cụ thể, được thực hiện dựa trên quan hệ tương sinh tương Khắc’ trong Ngũ hành. Ngũ hành là: Mộc. Hỏa: Thổ, Kim,…

SK và ĐS năm 1996