Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành

Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày nay, những gánh nặng về tinh thần và thể xác đôi với mỗi con người đều gia tăng. Nhiều nhân tố trong sinh hoạt, có thể gây nên những kích thích mạnh, vượt quá sức chịu đụng và khả năng tự điều tiết của cơ thể, lâu ngày tạo nên những trạng thái khủng hoảng tinh thần… Để duy trì sức khỏe và lấy lại sự cân bằng tâm thần, nhiều người đă tìm đến với việc luyện tập .khi công dưỡng sinh, tham thiền, tĩnh tọa, v.v… Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất. Thực ra, ngay trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng có thể làm được nhiều điểu có ích đối với sức khỏe của bản thân và những người chung quanh… Trong việc điều tiết sinh hoạt tinh thần, người xưa đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Nay ta hãy tìm hiếu đôi nét vẽ nghệ thuật điều nhiên tinh thần theo “cơ chế ngũ hãnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Cái lợi của sự tức giận: Mọi người đểu biết rằng: uất ức, tức giận là trạng thái tinh cảm có hại đối với sức khỏe. Tức giận, thậm chi có thể làm chết người, chắc rằng nhiều người còn nhớ câu chuyện “Tam khí Chu Du’ trong Tam quốc diễn nghĩa:

Khổng Minh ba lần làm cho Chu Du nồi giận, thổ ra máu mà chết. Thế nhưng, nếu khéo sử dụng, thì “kích nộ” có thể mang lại nhiều lợi ích. Trong sử sách, cùng như mường ngày, có thế tim thấy nhiều ví dụ về tác dụng của việc kích nộ. Nay xin thuật lại một cáu chuyện khác, củng xảy ra ngay trong thời Tam quốc để bạn đọc cho vui.

Hoa Đà là thần y, đó là điều ai cũng biết, tiếu thuyết ‘Tam quốc diễn nghĩa đã kể nhiều chuyện về tài chữa bệnh của ông, song chuyện Hoa Đà dùng thuật “Kích nộ” để chữa bệnh thì chưa thấy nói đến Còn trong bộ chính sứ “Tam quốc chí” có chép một bệnh án rất đặc biệt kể chuyện Hoa Đà trị bệnh cho một quận thú. Vị quận thú đó mắc nhiều chứng bệnh, lâu ngày buồn bã, nghĩ ngợi liên miên chẳng thể ăn uống gì được. Sau khi xem mạch Hoa Đà thấy rằng chí dùng “thuật tâm lý” mới có thể chứa khỏi được bệnh… Hoa Đà hàng ngày đòi chủ nhà phải cung phụ đủ thứ rượu ngon cùng sơn hào hai vị, lại đòi tiền thù lao rất cao. Ngay nay qua ngày khác, Hoa Đà chỉ ăn uống vui chơi chàng kê đơn hay châm cứu gì cả. Quận thú tỏ vẻ tức giận, ít lâu sau Hoa Đà liền bỏ đi, không những chẳng thèm cáo từ mà còn gửi lại một bức thư nhục mạ Quận thú nổi trận lôi đình, sai gia nhân đuối bắt và giết chết Hoa Đà. Gia nhân trở về

SK và ĐS năm 1996