Vực dậy lòng tự trọng trước những lời cám dỗ của đời thường

Báo chí là một trong những phương tiện truyền thông, chất chứa các loại thông tin mang tính hai chiều giữa Đảng – Nhà nước với mọi tầng lớp nhân dân và ngược lại. Còn người cầm bút? Chẳng qua là một lực lượng, một “tư liệu” sản xuất nên những sản phẩm thông tin có hay không có chất lượng (riêng ở lĩnh vực báo chí).

Ở người cầm bút, trước hết có nên “Nghe như chọc ruột tai làm điếc. Giận dẫu cấm gần miệng mỉm cười”? Hay viết toạc móng heo những vụ việc tiêu cực, vạch mặt phơi lưng những ung nhọt xã hội, làm ruỗng mục, băng hoại đạo đức – nền tảng ngàn đời của dân tộc.

Đứng trước thực trạng hiện nay của xã hội, đòi hỏi người cầm bút phải hết sức dũng cám, trung thực. Ngoài yếu tố thẳng ngay của ngòi bút, cẩn có thêm phẩm chất và tinh thần của người chiến sĩ tiên phong hết lòng vì dân vì nước, ở vị trí tiền tiêu của cuộc sống, những bất công và tệ nạn luôn phá hoại sự ổn định xã hội, là người cầm bút, có kiên trì tỉnh táo để chống lại ‘ nội thù”. Hay đàn gẩy tai trâu hoài đâm nản chí?

Có lẽ sự phản hồi là rất cần thiết trong công tác thông tin báo chí. Nhưng đánh động liên tục vào ý thức, làm thay đối các suy nghĩ – thái độ – hánh vi sai trái, đen tối để trở thành trong sáng tốt dẹp là điều hệ trọng được dư luận quần chúng hoan nghênh hơn. Tổ tiên là đã minh chứng điều đó qua lời “Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, phát ra nhằm kích động tinh thần tướng sĩ Ị chống lại giặc Nguyên Mông ‘Bình Ngô đại cáo” của Nguyền Trãi để chiêu an trăm họ. Và của Bác Hồ trên các trang mục báo: Người cùng khổ ở Paris để thức tỉnh các giai cấp bị áp bức. Cho dù nước đổ đá mòn lâu ngày ắt cũng đọng vững.

Hiện nay vẫn còn số rất đông những người ở các bộ phận dân cư, vẫn mơ hồ trước các mối híểm họa đang ngày đêm đe dọa cộng đồng xã hội ô nhiễm môí trường; bệnh dịch AIDS. các loại mầm mống văn hóa độc hại tràn ngập sự xuống cấp của các giá trị đạo nghĩa làm người …đang tàn phá tầng ngầm” cuộc sống Hàng ngày. biết bao vấn đề bức xúc luôn đập vào mắt như vấn đề ma túy, mại dâm đi kèm với quán bia ôm, nhà hàng vũ trường khách sạn thi nhau mọc lên như nấm gặp mưa

Các động ổ ngày đêm i xèo làm ăn trên thân xác phụ nữ há chẳng phải là nỗi xốn xang

SK và ĐS năm 1996