Trường đại học Y Hà Nội đón nhận huân chương

nhiều người không còn nữa vinh dự này gắn liền với tên tuổi của các nhà giáo bậc thầy: Hổ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Vân Ngữ, . Đinh Văn Thắng, Vũ Công Hòe, Đặng Văn Chung…; của các bí thư Đảng bộ nhà trưởng Phan Huy Chữ, Nguyễn Trịnh Cơ, Nguyễn Thanh Phong… và hàng vạn thấy thuốc do nhà trường đào tạo đã làm việc hết mình và làm việc có hỉệu quả vì sức khỏe và cuộc sống của nhân dán ở khắp mọi miến đất nước.

Trường đại học y Hà Nội là một trong số ít trường đại học hoạt động ngay sau ngày Cách mạng Tháng 8 thành công. Sự nghiệp mà thầy, trò và CNVC nhà trường đả không ngùng gắn bó và trường thành cùng với sự nghièp cách mạng của toàn dàn tộc trong công cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước. Với bề dày lịch sử 94 năm xây dựng và trường thành, đặc biệt trong 51 năm phục vụ cách mạng, Trường dại học y Hà Nội dã có những đóng góp xúng đáng vào sự phát triển của nền y học nước nhà; đã xây dựng được một dội ngũ cán bộ giảng dậy hùng hậu gồm 486 giảng viên, trong dó có 37 giáo sư, 74 phó giáo sư, 11 tiến sĩ, 120 phó tiến sĩ; đã đào tạo được hơn 15.000 bác sĩ y khoa, 436 bác sĩ nội trú, 472 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 1.285 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 226 thạc sĩ y khoa và 187 phó tiến sĩ y học. Nhà trường đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng hai vầ Huân chương Độc lập hạng nhất (1996); nhiều nhà giáo cùa trường được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

Phía trước nhà trường còn không ít khó khăn, sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang đòi hỏi nhiều nguồn lực, phải cỏ lực lượng lao động khỏe vé thể chất, mạnh về ý chí, có tải năng. năng lực hành động; nhân dân đang cần nhiều thầy thuốc điều trị; và cũng cần nhiều cán bộ điều dưỡng, thầy thuốc chuyên sâu ở các bệnh viên, tháy thuốc hoạt động ở tuyến cộng đồng .Sự bùng. nổ nhu cầu về số lượng và loại hình đào tạo đang là một thách thức lớn đối với nhà trường trong việc giữ vững vả nâng cao chất lượng đào tạo. Bèn cạnh việc xây dựng vả đổi mới về khung chương trình giảng dạy bám sát mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới, việc giáo dục y đức cho sinh viên là nội dung hàng đầu, trước hết là xây dựng nhân cách sinh viên, bắt đầu từ việc cải thiện cuộc sống và điều kiện học tập (ưu tiên đầu tư cho phòng thí nghiệm, giảng đường, nhá ở, nhà ăn, ký túc xá, câu lạc bộ, nhà để xe, các hoạt động the thao, vản nghệ…), bảo đảm công bằng trong học tập và thi cử. Điều này đòi hỏi nhà trường phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, tổ chúc tốt hơn nữa việc kết hợp giữa nhà trường với các trung tâm y tế chuyên sâu trong cả nước và các viện nghiên cứu y học; phấn đấu xứng đáng là trường trọng đĩểm của ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo trong cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho PGS Tôn Thất Bách – Hiệu trường trường

SK và ĐS năm 1996