Bộ trưởng bộ y tế thăm và làm việc tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp sau chuyên đi thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Bộ đầu tháng 6 năm 1996, vừa qua GS.PTS. Đỗ Nguyễn Phương – Bộ trường Bộ Y tế đã về thăm và làm việc tại các tỉnh Đồng Tháp cần Thơ, Sóc Trăng và Minh Hài từ ngày 4/8 đến 11 / 8/1996. Cùng đi có PTS Trần Thị Trung Chiến – Thứ trường; các đồng chí lãnh đạo các vụ; kế hoạch – tài chính kế toán, trang thiết bị dược, lãnh đạo Văn phòng Bộ, thanh tra.

Mục đích của chuyến đi này là tìm hiểu tình hình thực tế và đánh giá mọi mặt công tác của hệ thống y tế các tỉnh trên cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp khắc phục để thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành. Đoàn đã thăm nhiều cơ sở y tế tỉnh, huyện và xã phường, trực tiếp gặp gỡ. trao đổi với cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế.

Qua thực tế đến thăm và làm việc lần này, đoàn có những nhận xét sơ bộ:

– Các tỉnh đồng bằng sông cửu Long nói chung, 4 tỉnh nói riêng, đa số là những tỉnh nghèo. Do địa hình phức tạp cùa vùng sông nước công tác vệ sinh môi trưởng và phòng chống dịch bệnh rất khó khăn, việc giao lưu, liên lạc trong vùng và xung quanh gặp rất nhiều trở ngại. Có tỉnh như Minh Hải gần như bị khép kín trong một vùng trũng

Tuy là các tỉnh có số bác sĩ về xã khá cao nhưng trình độ chuyên môn ít được nâng thèm vầo đó là cơ sở vật chật lạc hậu nên số lượng bệnh nhân chủ yếu dồn lên tuyến tỉnh, gây ra tình trạng quá tải ở bệnh viện tỉnh. Hầu hết các bệnh viện tỉnh hiện nay còn ở tình trạng hạ tầng cơ sở chắp vá lạc hậu, trang thiết bị thiếu thốn không đồng bộ, bệnh nhân quá đông, chưa biết cách tổ chức sắp xếp buồng bnh hợp lý, mất vệ sinh, thiếu nề nếp nhất là ở Minh Hải. Sóc Trăng…

– Công tác bồi dưỡng đào tạo chuyên môn cho bác sĩ chuyên khoa cho tuyến tỉnh chưa được chú ý đúng mức. Số bác sĩ chuyên khoa sau đại vào loại thấp so với các vùng trong cả nước.

– Xã hội hoá công tác y tế ở các tỉnh này nhìn chung làm chưa mạnh, chưa huy động được các nguồn vốn. Đã chú ý thực hiện khám chữa bệnh ưu tiên cho người nghèo, người có công song chưa đa dạng hóa các loại hình viện phí, dịch vụ, bảo hiểm, cổ phần nên việc hồ trợ cho người nghèo, nâng cấp trang thiết bị y tế và cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên y tế còn hạn chế.

Trong thời gian tới, các tỉnh đồng bằng sông Cưủ Long nhất là những tỉnh xa, tỉnh nghèo một mặt sẽ được Bộ Y tế quan tâm nhiều hơn nữa bằng cách tìm những dự án quốc tế hoặc điều chỉnh kinh phí tổng thể để hỗ trợ, ưu tiên đúng múc; mặt khác y tế các tỉnh cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, tìm tòi sáng tạo trong điều kìện của địa phương mình, phấn đấu đưa sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiến lên.

SK và ĐS năm 1996