Quyền được chết P2

nhân nguy kịch được theo dõi nhờ khoản tài trợ 28 tríệu đô la từ quĩ Rob-ert Wood Johnson. Và đây là một số kết quả:

1 Trong lúc 1/3 số bệnh nhân có yêu cầu nhung không tỉnh lại không được ghi trong phiếu theo dõi.

2 Gẳn 40% số bệnh nhản duy trì sự sống ít nhất trong 10 ngày chỉ vì có máy thờ.

3 Một nừa số bệnh nhân còn khả năng ngôn ngữ trong 3 ngày cuối cùng của cuộc đời cho biết rằng họ rất đau đớn.

Nói như BS Joanne Lynn, đồng chủ nhiệm nghiên cứu, “chúng tôi quyết định để bệnh nhân chết trong yên bình cho đến tận giây phút cuối cùng. Đó là một việc quá sức đối với bệnh nhân, gia đình và thầy thuốc”.

Ở giai đoạn hai, 4804 bệnh nhân chờ chết chia thành hai nhóm. Một nhóm được điều trị theo kinh điển, một nhóm được theo dõi bởi các y tá được huán luyện để biết cách nói chuyện với bệnh nhân và gia đình, một mặt giúp họ đối diện với thực tế, mặt khác giúp các bác sĩ biết điều kiện và nguyện vọng của bệnh nhân

“Chúng tôi không tìm thấy một sai khác nào. Điều được hy vọng đã không xẩy ra”, đó là lời của Knaus. Còn Lynn cho rằng, nguyên nhân nằm ở bàn chất xã hội. Bà nói :’thày thuốc được dậy phải cứu người bằng mọi giá. Bệnh nhân và gia đình không lúc nào mất đi niềm hy vọng vào sự kỳ diệu. Không ai muốn đầu háng sớm. Kết quả lâm sàng của 2652 bệnh nhân trong nghiên cứu không tốt hơn của nhóm chứng hay các bệnh nhân giai đoạn nghiên cứu đầu

Tuy nhiên như người lãnh đạo ủy ban đạo lý tại Trung tâm y khoa Montetlore, bà Nancy Dubier đã nhận xét, vì các bác sĩ là người có thẩm quyền cao nhất tại bệnh viện, rõ ràng phương pháp can thiệp dùng y tá như nghiên cứu trên là sai lầm. Bà khẳng định theo kinh nghiệm riêng rằng, các thủ tục cần thiết có thế có ý nghĩa, nhất là khi tìm được một người uy quyền dù sức hướng dẫn trong tình thế phức tạp. hơn là chỉ nêu ước vọng sống một cách cứng nhắc

“Tôi tin rằng các thủ tục cần thiết là có lợi ” Andrevv Broder luật sư trong các vụ án liên quan tới quyền được chết, nhấn mạnh, ông là ngưòi bảo vệ cho May Martin, một phụ nữ ở Michtgan trong một vụ mới đây May Martin ‘muốn người chồng bị tổn thương….

SK và ĐS năm 1996