Quyền được chết

Bắt đầu từ bài báo trên nguyệt san Sức khỏe và Đời sống tháng 7/1996 của bác sĩ BS Nguyễn Khắc Viện, quyền được chọn cách điều trị và quyền được chết đã được thảo luận sôi nổi trên nhiều góc độ. Đây là một vấn đề lớn liên quan tới những khía cạnh văn hóa và đạo lý, tới những quan niệm về quyền tự do và trách nhiệm cá nhân trong mối giao hòa với gia đình và xã hội: là bài toán của mọi người, mọi gia đinh và mọi xã hội. Không phải ngẫu nhịén mà chuyên mục Tĩéu đểm cùa tạp chí Người Mỹ khoa học tháng 5/1996 cũng viết về chủ đề này

Khi quốc hội Mỹ thông qua dạo luật về quyểền tự quyết định của bệnh nhân năm 1990, nhiều nhà đạo đức học hoan nghênh nó như một bước quan trong, cho phép bệnh nhân dược chọn cách điều trị: và khi mọi hy vọng đã hết, được chọn cách chết. Khả năng giam gánh nặng chí phí cho gia đình và xã hội. khi ngưng các điều trị đắt tiền nhưng đã là vô ích. cũng được xem như sự tưởng tượng thương cho hành động dũng cảm nói trên khi nhớ -rằng trong số 884 tỷ đô la chi cho chăm sóc sức khỏe năm 1995 62 tỷ dành cho hồi sức cấp cứu  khoảng 30% chi cho phi y tế của người từ 65 tuổi trở lên dâng cho năm cuối của cuộc đời. Khoảng ; trường hợp từ vong ờ Mỹ là kết quả của việc dừng điều trị. thường ở những bệnh nhân hôn mê và sau một thời gian dài điếu trị trong tuyệt vong bởi sự do dự của gia đình và thầy thuốc.

Đạo luật được soạn thảo để giảm sự do dự đó. bằng cách tạo cho bệnh nhân kiểm soát số phận tốt hơn Nó yêu cầu bệnh viện phải thông báo cho bệnh nhân và gia đình biết quyền được từ chối các kỹ thuật duy trì sự sống và thủ tục qua các hướng dẫn cần thiết. Hai hướng dẫn cần thiết nhất là nguyện uớc sống, trong đó bệnh nhân tự điều trị duy trì sự sống và văn bản uy quyền vợ hay chồng, thân nhân hay những cá nhân khác được thay mặt bệnh nhân mất khả năng hoạt động tâm thần đưa ra quyết định cuối cùng.

Thực tế là đạo luật không được chấp nhận như từng được hy vọng. Chỉ 10-20% người Mỹ ký các vàn bản hướng dẫn. Hơn nữa. như các phán quyết cùa tòa án mới đây cho thấy, xung đột là hiểu lầm giữa thầy thuốc, bệnh nhân và gia đình vẫn không ngừng tăng lên trong việc quyết định một điều trị thỏa đáng cho các bệnh nhân nguy kịch

Tháng 11/1995, Tạp chí Hội y khoa Mỹ JAMA đăng tải kết quả một nghiên cứu về chủ đề trên. Người ta theo dõi hơn 9000 bệnh nhân trong 4 năm tại 5 bệnh viện chủ chốt tại Mỹ trong hai giai đoan. Như BS William Koauĩ của ĐH Virginia, đồng chủ nhiệm của nghiên cứu nhấn mạnh, “có một khoảng cách lớn giữa mong muốn của bệnh nhân và cái mà họ nhận được ở bệnh viện Chúng tôi không biết dừng và muốn chấm dứt điều đó như vậy. Trong  giai đoạn đầu 4301 bệnh…

SK và ĐS năm 1996