Bạn bè nói về viện

Bác sĩ Lê Nguyên Bằng – giám đốc sở y tế Đắc Lắc : “Nếu như hôm nay, Đắc Lắc đã có một hệ thống y tế dự phòng đảm nhận được việc phòng chống dịch và triển khai các chương trình y tế cộng đồng không thua kém gì các tỉnh khác là có phần đóng góp rất lớn của Viện vệ sinh dịch tễ (VSDT) Tây Nguyên. Bởi vì ngay sau khi thành lập viện đã phối hợp rất chặt chẽ với địa phương đảm nhận giám sát và phòng chống dịch trong bối cảnh bệnh dịch xảy ra khắp nơi, từ thành thị đến các huyện xa, từ buôn làng đến các vùng kinh tế mới. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, viện dã tham gia tổ chức, huấn luyện mạng lưới vệ sinh phòng dịch tại Đắc Lắc là khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ thầy thuốc đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên .

Bác sĩ Đinh Minh Chánh, giám đốc sở y tế Gia Lai:

“Viện VSDT Tây Nguyên đã có rất nhiều đóng góp tích cực trong công tác vệ sinh phòng dịch ở Gia Lai, đã giúp tỉnh phòng và dập dịch hạch, dịch tả, sốt xuất huyết, cũng như các hoạt động về vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm… nhất là trong những năm đầu nguồn lực của trạm VSDT tỉnh vừa yếu vừa thiếu. Sự trưởng thành của trung tâm y tế dự phòng Gia Laỉ trong 20 năm qua có phần đóng góp không nhỏ cùa lãnh dạo và cán bọ viện VSDT Tây Nguyên”.

Bác sĩ Vũ Tuân: giám đốc trung tâm y tế dự phòng Kon Tum.

“Khi Kon Tum mới tách tỉnh (10-1991) bối cảnh vệ sinh phòng dịch như một bài toán khó giải, tình hình đầy khó khăn thử thách, mọi nguồn lực của trung tâm y tế dự phòng thiếu trầm trọng, cơ sở làm việc tạm bợ… Sau 4 năm nỗ lực hoạt động, đến nay trung tâm chúng tôi đã đạt đựợc nhiều kết quả rất đỗi tự hào : khống chế đáng kể tỉ lệ mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phát hiện nhanh và dập dịch kịp thời, liên tục được khen thưởng về thành tích TCMR và AIDS, các chương trình CDD, ARl, VSMT, vitamin A và VSTP được đẩy mạnh và có chất lượng… Đạt được điều dó là do trung tâm đoàn kết nhất trí cao… và đặc biệt là do sự có mặt của viện VSDT Tây Nguyên ngay từ những ngày đầu đã chỉ đạo sát, cùng bàn bạc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đúng mức, hãng năm đều có vài chục lượt cán bộ đến hướng dẫn, giúp dỡ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và động viên kịp thời…”

Giáo sư Hạ Bá Khiêm – viện trướng viện Pasteur.

“…Sự ra đời của viện VSDT Tây Nguyên là biểu hiện chính sách cũ Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên… Là thành viên: của hệ thống các viện sức khỏe quốc gia, viện VSĐT Tây Nguyên đã. cùng với viện VSDT Trung ương, viện Pasteur Nha Trang và viện Pasteụr TP. Hồ Chí Minh thường xuyên gắn bó hợp tác với nhau đế phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch (hạch, tả, sốt xuất huyết…) mà trong nhiều năm nay các bệnh trên đã không còn là vấn đề nghiêm trọng ghê gớm tác yêu tác quái đến tính mạng đông bào. Do tập trung chỉ đạo thực hiện một số chương trình y tế quốc gia Quan trọng (tiêm chủng mở rộng, thanh toán bại liệt…) mà sức khỏe của người dân đã được cài thiện rõ rệt.. Viện VSDT Tây Nguyên đã có một phần đóng góp rất lớn trong những thành công ấy…”

SK và ĐS năm 1996