Cán bộ nhân viên cơ quan bộ Y tế họp mặt

Cán bộ nhân viên cơ quan bộ Y tế họp mặt mừng thành công đại hội VIII

GS Đỗ Nguyễn Phương, úy viên Trung ương Đảng, Bộ trướng Bộ y tế báo cáo kết quả Đại hội

Sáng ngáy 2-7-1996, lãnh đạo Bộ và Công đoàn cơ quan Bộ y tế đã tổ chức hụp một toàn thẻ cán bộ công nhân vìên cơ quan mừng thành công của Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Ham.

Mọi người có mặt nhiệt liệt chúc mừng Bộ trường Đỗ Nguyên Phương, Thứ trưởng Trần Thị Trung Chiến đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương báo cáo vói toàn thể anh chị em công việc của bốn ngày Đại hội, những khâu quan trọng như thảo luận các văn kiện, bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Bộ trưởng nêu bật tinh thân dân chủ, công khai trong suốt thời gian Đại hội, thái độ thận trọng, trách nhiệm cao và tính thống nhất của các đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, Bộ trưởng vui mừng báo cáo việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn bản Chiến lược y tế đến năm 2000 và 2020. Điều quan trọng nhất trong Chiến lược y tế là nhấn mạnh công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người, ưu tiên người có công, người nghèo, vùng sâu, vùng xa. Để thực hiện chiến lược đó, phải xã hội hóa, đa dạng hóa công tác y tế, có chính sách quốc gia về thuốc. Ngân sách y tế năm nay không tăng bao nhiêu, nên cần thiết phải tìm cách để tăng khả năng thực hiện của công tác y tế. Kết hợp y tế công, y tế tư, liên doanh, liên kết, họp tác mở phòng khám bệnh, v.v… Coi trọng y đức, tiếp tục cuộc khảo luận y đức do Công đoàn ngành y tế và báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện. Bộ trưởng nói đến công việc 6 tháng cuối năm, xây dựng phong trào vệ sinh phòng bệnh rộng rãi, các việc như hố xí, nước sạch và môi trường đều phải xây dựng chỉ tiêu cụ thể. Chứ trọng công tác phòng dịch, tiêm chủng mở rộng. Nghiên cứu việc bác sĩ về cơ sở như thế nào, tổ chức mạng lưới y tế ca sờ… đều là những công việc khẩn trương.

Bộ trưởng kết luận : Chiến lược có rồi, vấn đề còn lại là hành động như thế nào, có chương trình thực hiện cụ thể ngay sau buổi họp mừng thắng lợi Đại hội VUI của Đảng.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *