Chúng tôi tin ngành y tế Lâm Đồng (p1)

Chúng tôi tin ngành y tế Lâm Đồng

BS PHẠM BẬT (Thực hiện)

Nhân đi tuyến cùng đoàn cán bộ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ở tỉnh Lâm Đồng, phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống có dịp phỏng vấn bác sĩ Lê Thái – Giám đốc sở y tế Lâm Đồng. Dưới dây là nội dung cuộc phỏng vấn .

PV Xin đồng chí Giám dốc cho biết vài nét về tình hình đặc điểm của tỉnh nhà, thuận lợi và khó khăn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân ?

BS Lê Thái : Là một tính miền núi Tây Nguyên, diện tích 10 172 km2 (70% là rừng núi), dân số xấp xi 850.000 người, cơ cấu dân số và mật độ dân cư không đồng đều, đa số tập trung ỡ một số vùng đã được đô thị hóa, giao thông đi lại rất khó khăn nhất là vào mùa mưa, một số vùng trở nên biệt lập “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ hàng năm chiếm 15 – 20% dân số, một số nơi vẫn tồn tại những phong tục tập quán vô cùng lạc hậu. Là một tỉnh nghèo, thu không đủ chi, hàng năm phải nhờ trung ương hỗ trợ từ 30 -40% ngân sách. Mô hình bệnh tật mang tính đặc thù của miền núi, bệnh phong* lao, bướu cổ có ti lệ khá cao. Một số ổ dịch mang tính cách lưu hành địa phựơng luôn có nguy cơ đe dọa xảy ra dịch như : sốt rét, dịch hạch, sốt xuất huyết, ly, v.v… Mạng lướì y tế cơ sở tuy đã được quan tâm củng cố song “lực: bất tòng tâm”, cơ sở vật chất, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn xuống cấp, ọp ẹp, trang thiết bị thiếu thốn, thô sơ, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nhưng từ khi có Nghị quyết IV của BCHTƯ Đảng khóa VII về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã được quan tâm hơn, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã được xã hội hóa bước đầu với việc tham gia của mọi ngành, mọi cấp. Đội ngũ công nhân viên chức của ngành y tế tỉnh được tổ chức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao lúến thức đă có chuyên biến, trormg thành về nhiều mặt, công tác phục vụ sức khỏe nhân dân đirợc n&ng lên một bưónc. Thực hiện lồng ghép các chương trình y tế, củng cố mạng Itrói y tế xã, phường đến tuyến huyện, tình đã làm cho bộ mặt của ngành y tế có nhiều đổi mói.

PV : Đồng chí có thế cho biết kết quả phòng chống dịch bệnh trong những năm gần dây, cụ thế là của năm 1995?

BS Lê Thái : Trong công tác phòng chống dịch, những năm qua, chúng tôi đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ 6 năm liền không có dịch lớn xảy ra, tỷ lệ tử vong do các bệnh dịch đặc biệt là sốt rét và dịch

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *