Đập bỏ hết

Thấy bia rượu trên thị trường tiêu thụ mạnh các hãng bia rượu phất to. nhà máy rượu B H (Trung Quốc) vội sản xuất và tung ra thi trướng một loại rượu phẩm chất kém. lần một ít tạp các chất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng Bán được một ít thì ế, khách hàng bào nhau “gút bai”, xài rượu các hãng khác.

Continue reading Đập bỏ hết

Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành P3

và Thủy, giữa Ngũ hành có quan hệ tương “sinh” và tương “khắc”. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thố, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thúy sinh Mộc; Đó là “tương sinh”. Tương sinh nghĩa là thúc đẩy, giúp đỡ nhau. Mộc khắc Thổ, Thố khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc; Đó là “tương khắc”. Tương khắc là tác dụng ức chế và kim hãm giữa các Hành. Ngũ hành là một hệ thống, nhờ có quan hệ sinh khắc hệ thống đó mới có thể cân bằng và ổn định.

Continue reading Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành P3

Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành P2

báo rằng đã không đuổi kịp, quận thú tức giận thổ ra một đống máu đen… Thế nhưng lạ thay, sau đó bệnh tình giảm dần, sức khỏe ngày càng tăng tiến . Sau này, Hoa Đà mới cho biết, quận thú bị bệnh lâu ngày, khí kết huyết ứ; chỉ có cách duy nhất là: làm cho tức giận mới có thể thông được khí. Bởi lẽ, tức giận làm cho khi đi nghịch lên, khi hành thì huyết cũng hành, huyết ứ sẽ theo khí đi lên mà thổ ra ngoài thi bệnh sẽ khỏi. Thực ra, Hoa Đà chưa hề nhận tiền nhận bạc, gia nhân cũng đã không đuổi theo để bất giết Hoa Đà, tất cả cảnh tượng trên diễn ra chỉ để đạt tới mục đích chữa bệnh theo phương pháp “lấy sự tức giận để hóa giải nỗi ưu tư

Continue reading Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành P2

Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành

Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày nay, những gánh nặng về tinh thần và thể xác đôi với mỗi con người đều gia tăng. Nhiều nhân tố trong sinh hoạt, có thể gây nên những kích thích mạnh, vượt quá sức chịu đụng và khả năng tự điều tiết của cơ thể, lâu ngày tạo nên những trạng thái khủng hoảng tinh thần… Để duy trì sức khỏe và lấy lại sự cân bằng tâm thần, nhiều người đă tìm đến với việc luyện tập .khi công dưỡng sinh, tham thiền, tĩnh tọa, v.v… Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất. Thực ra, ngay trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng có thể làm được nhiều điểu có ích đối với sức khỏe của bản thân và những người chung quanh… Trong việc điều tiết sinh hoạt tinh thần, người xưa đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Nay ta hãy tìm hiếu đôi nét vẽ nghệ thuật điều nhiên tinh thần theo “cơ chế ngũ hãnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Continue reading Tâm lý liệu pháp phương đông điều tiết theo ngũ hành

Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo P2

Hiện nay các chương trình phát triển miền núi, PAM, phủ xanh đất trống đồi trọc, xây dựng vùng kinh tế mới và nông thôn mới, DS -KHHGĐ, văn hóa cơ sở, y tế cộng đồng v.v . có rất nhiều mục tiêu tương đồng với chương trình xóa đói giảm nghèo. Ví dụ đó là các mục tiêu xây dựng điện I đường – trường – trạm tại vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, đời sống văn hóa cơ sở, y tế cộng đồng cho người nghèo vay vốn, sinh đẻ có kế hoạch V.V.. Những mục tiêu đó nếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để các chương trình cùng phối hợp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thì sẽ tạo ra các bước chuyển biến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Continue reading Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo P2

Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo

Công tác xóa đói giảm nghèo đã chuyển từ các hoạt động theo mang tính chất phong trào sang hoạt động theo chương trình được phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền. Những hoại động theo phong trảo hay theo chương trinh chú yêu giúp đỡ người nghèo dưới hình thức trợ cấp, trong khi đó mục đích cơ bản lảu dài của còng tác xóa đói giảm nghèo là hỗ trợ người nghèo tự cứu, đế tự vươn lên thông qua con đường phát triển sản xuất, kinh doanh. Do đỏ để đạt được mục tiêu đến năm 2000 xóa được đói. tiếp tục giảm hộ nghèo xuống còn 10% như Dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Đảng khẳng định cần phải lồng ghép các chương trình quốc gia với chương trình xóa đói giảm nghèo nhằm từng bước xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo.

Continue reading Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo

Vực dậy lòng tự trọng trước những lời cám dỗ của đời thường P2

làm nhức nhối lương tâm mọi người. Rồi còn các cuộc vui thâu đêm của thiểu sổ kẻ thừa tiền lấm bạc. Họ phung phí vào những sòng bạc, trên sàn nháy, bên các bàn tiệc ê hể thịnh soạn lốn ngổn chai lon hảo hạng, thừa mứa đến độ nôn thốc nhầy nhụa. Và nghịch lý thay, cạnh đó là tửng nhóm người rách rưới, gầy gò, tay xách nách mang, vơ húp mọi thứ cặn cáu của cuộc sông thừa thãi bên trên vứt lại. Bên cạnh những ngôi nhà mới xây tân kỳ đồ sộ là những ổ chuột tối tăm, những tấm nylon loang lố giàng dựa bờ lường, những gia đình “du cư’ nay đầu hè mai góc phố…

Continue reading Vực dậy lòng tự trọng trước những lời cám dỗ của đời thường P2

Vực dậy lòng tự trọng trước những lời cám dỗ của đời thường

Báo chí là một trong những phương tiện truyền thông, chất chứa các loại thông tin mang tính hai chiều giữa Đảng – Nhà nước với mọi tầng lớp nhân dân và ngược lại. Còn người cầm bút? Chẳng qua là một lực lượng, một “tư liệu” sản xuất nên những sản phẩm thông tin có hay không có chất lượng (riêng ở lĩnh vực báo chí).

Continue reading Vực dậy lòng tự trọng trước những lời cám dỗ của đời thường